arts patient gesprek msz-7167271c-b123-4b27-9cb6-44ad6511b5e2.jpg
Zorgverzekering 20-12-2019

Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden

Zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar hun aanpak van wachttijden verbeterd. Dat concludeert de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) in een rapport over 2019. De NZa heeft gekeken of zorgverzekeraars doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de wachttijden terug te dringen in onder meer de geestelijke gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “Dit is allereerst heel mooi nieuws voor verzekerden en zorgverleners. Het is het goed om te zien dat de inspanningen van de zorgverzekeraars in de afgelopen maanden ook écht vruchten afwerpen.”

In het voorjaar constateerde de NZa dat zorgverzekeraars meer konden doen om hun verzekerden op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben. "Daar zijn zorgverzekeraars serieus mee aan de slag gegaan", aldus Petra van Holst. Zorgverzekeraars hebben nu beter inzicht in de aard, omvang en ontwikkeling van wachttijden gekregen. En zetten zich daarnaast actief in om wachtlijsten te beperken daar waar de knelpunten het grootst zijn. Ook maken zorgverzekeraars meer afspraken met zorgaanbieders, of ze gaan afspraken maken in de contracten voor 2020. Het doel is om te zorgen dat verzekerden binnen de Treeknormen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De NZa geeft zorgverzekeraars mee dat de effectiviteit van wachtlijstbemiddeling en de gemaakte afspraken met zorgaanbieders (met name bij medisch specialistische zorg) nog beter geëvalueerd kunnen worden. Van Holst: “Die aanbeveling nemen zorgverzekeraars ter harte en ze gaan daar in het nieuwe jaar mee aan de slag.”

De wachttijden zijn een complex probleem waar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen zoals de vraag naar zorg en personeelstekorten. Er is niet één oplossing voor alle verschillende (oorzaken van) wachttijden of één partij die alleen aan zet is. Het NZa-rapport richt zich specifiek op de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verkorten. Zorgverzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht verantwoordelijk voor tijdige zorg voor hun verzekerden.