SNOMED symposium, internetformaat.JPG-734ed011-3b14-41b9-b18d-caa0ca11748a.png
Informatie & Uitvoering 15-01-2020

Symposium over het gebruik van medisch terminologiestelsel SNOMED

Nederlandse zorgverleners kunnen op 13 februari tijdens een symposium leren hoe ze (nog meer) gebruik kunnen maken van het internationale medisch terminologiestelsel genaamd SNOMED. In dit systeem zijn inmiddels meer dan 150.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar. Het maakt een eenduidige en heldere uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling mogelijk. Dat is belangrijk voor kwalitatief goede en efficiënte zorgverlening.

Het gebruik van dit systeem is daarnaast een voorbeeld van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het opschalen van digitale innovaties en slimme zorg. Zorgverzekeraars vinden deze opschaling en de rol van uniforme gegevensuitwisseling daarbij erg belangrijk. Daarom is Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nauw betrokken bij SNOMED, want het zorgt voor de zogenoemde eenheid van taal bij de elektronische overdracht van gegevens in de zorg. SNOMED is een van de standaarden die gebruikt gaat worden bij het vullen van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van mensen. Dit gebeurt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. De PGO is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kunt houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Patiënten kunnen de informatie in hun gezondheidsomgeving beter begrijpen doordat medische termen uit SNOMED direct gekoppeld zijn aan een patiëntvriendelijke term.

Vermindering administratieve lasten
Waar SNOMED ook een belangrijke rol bij gaat spelen is de digitale overdracht van patiëntgegevens (eOverdracht) wanneer iemand ontslagen wordt uit het ziekenhuis en de informatie beschikbaar gesteld moet worden aan de wijkverpleegkundige of de huisarts. Enerzijds omdat deze instellingen en beroepsgroepen soms andere aanduidingen gebruikt voor bepaalde behandelingen. Dat wordt met SNOMED meer gelijk getrokken. Anderzijds zorgt het voor een vermindering van administratieve lasten; gezondheidsinformatie vanuit het ene systeem blijft dezelfde betekenis houden wanneer deze met een ander systeem wordt uitgewisseld. Het succesvol gebruik en effect van dit systeem is vooral afhankelijk van de inzet van zorgverleners, die het moeten vullen met informatie.

Workshop
Tijdens het symposium op 13 februari verzorgen medewerkers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), CZ en Vektis de workshop ‘Eenheid van taal: van spraakverwarring naar inzichten voor iedereen’. Ze laten onder andere  voorbeelden zien hoe eenheid van taal kan helpen en hoe het gebrek daaraan een barrière kan zijn en administratieve lasten oplevert.

Kijk hier voor meer informatie over het symposium.

Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met de volgende partijen: CMIO Netwerk, CNIO Netwerk, Federatie Medisch Specialisten, InEen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVZ (Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen), Patiëntfederatie Nederland, V&VN, Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland.