Bed wordt gereden door ziekenhuis-3c136c88-60e7-4be0-9bfd-cbf0ccaa4d49.jpg
Medisch specialistische zorg 22-01-2020

Vaker overplaatsing neurologische patiënten van Amsterdam UMC naar ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland neemt sinds kort structureel neurologische patiënten over van Amsterdam UMC. Onlangs is er een overeenkomst tot stand gekomen om patiënten over te nemen die neurologische zorg nodig hebben, maar die niet per se in een academisch ziekenhuis hoeven te liggen. Deze patiënten worden na behandeling op de spoedeisende hulp van Amsterdam UMC overgeplaatst naar Ziekenhuis Amstelland. Daardoor is de doorstroom van patiënten in Amsterdam UMC beter en krijgen neurologische patiënten zorg op een plek die beter past bij hun gezondheidssituatie. De afspraken zijn onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst die beide ziekenhuizen in december 2018 met Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid sloten over juiste zorg op de juiste plek. Een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert verschuift in stappen naar Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

Patiënten met een herseninfarct of een hersenbloeding in de regio Noord-Holland komen vaak terecht op de Acute Hersen Hulp van Amsterdam UMC. Daar volgt de diagnostiek en eventuele acute behandeling zoals het maken van een CT-scan, neurologisch onderzoek en het zo nodig toedienen van medicatie. Vaak worden patiënten direct daarna opgenomen op een afdeling Neurologie voor verdere zorg. Een klein deel van de patiënten komt in aanmerking voor een zogeheten trombectomie, het mechanisch verwijderen van het bloedstolsel via het slagaderlijke systeem. Deze complexe behandeling gebeurt in deze regio alleen in Amsterdam UMC. Het overige deel van de patiënten met een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na het ontstaan van de klachten behandeld worden met bloed-verdunnende therapie. Dit wordt in veel ziekenhuizen in de regio gedaan.

Meer ruimte voor nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben
Prof. dr. Yvo Roos, neuroloog in Amsterdam UMC: “Een aantal patiënten kan uitstekend verder behandeld worden in een algemeen ziekenhuis. Overplaatsing naar het eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis in de regio is echter niet eenvoudig. Daarvoor moesten we soms flink wat rondbellen, in enkele gevallen reden zelfs ambulances naar ziekenhuizen buiten de regio. Maar vaker bleven patiënten langer in het Amsterdam UMC, waardoor er hier minder ruimte was voor de meer complexere patiënten die juist zorg in een umc nodig hebben. Daarom zijn de nieuwe afspraken met Ziekenhuis Amstelland en omliggende verpleeghuizen zo belangrijk. Nu kunnen we patiënten veilig en vlot overdragen zodat er ruimte blijft voor nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben.” Dit sluit volledig aan bij de noodzakelijke verandering die zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zien: “We moeten de zorg met elkaar beter organiseren zodat goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.”

Zorgverzekeraars helpen bij doorstroom naar verpleeghuizen
Er is ook gedacht aan eventuele vervolg van zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Marieke van der Meer, neuroloog in Ziekenhuis Amstelland: “Wanneer patiënten geen medische zorg meer nodig hebben, kunnen de patiënten naar huis of worden patiënten overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voor de overplaatsing naar andere zorginstellingen worden we ondersteund door de zorgverzekeraars, die op hun beurt weer goede afspraken hebben gemaakt met de verpleeghuizen om ons heen, zodat die doorstroom ook optimaal blijft.”