Koffiedrinken ouderen-0e8b6b83-a3c2-4e45-8bf0-a6b4ebfe7c55.jpg
Langdurige zorg 28-01-2020

ActiZ en ZN bereiken akkoord over accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, is ook voor 2020 vanuit VWS budget beschikbaar gesteld. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuis 2020 ontwikkeld om het kwaliteitsbudget 2020 te verantwoorden. Op dit accountantsprotocol is nu vanuit beide partijen een akkoord. Het accountantsprotocol 2020 is voor instemming ingediend bij de beroepsorganisatie van accountants (NBA). Uiterlijk eind februari 2020 willen ActiZ en ZN het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 definitief maken.

Het ministerie van VWS vindt het van belang dat er een accountantsonderzoek plaatsvindt op de besteding van het kwaliteitsbudget. ActiZ en ZN hebben daarom in mei 2019 bestuurlijk afgesproken om het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 te actualiseren voor de financiële verantwoording. Bij de actualisatie zijn de actuele beleidswijzigingen betrokken, zoals de correctie voor de onbedoelde effecten van de afbouw van personeel niet in loondienst (PNIL) gemotiveerd afwijken, de Wet arbeidsmarkt in balans en de invoering van de tariefherijking. Samen met financiële experts van zorgaanbieders, zorgkantoren, ActiZ en ZN – bijgestaan door Verstegen accountants en adviseurs - zijn het accountantsprotocol en het rondrekenmodel voor de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020 uitgewerkt. Verstegen accountants en adviseurs heeft een toelichting op de aanpassingen geschreven.

Het ministerie van VWS en de NZa onderschrijven het belang van het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020. Accountantsonderzoek op ‘gemotiveerd afwijken’ is geen onderdeel van het Accountantsprotocol Kwaliteitsbudget 2020. Dit neemt niet weg dat ActiZ en ZN verwachten dat ook de gegevens die zorgaanbieders aanleveren bij het zorgkantoor rondom de aanvraag en verantwoording van gemotiveerd afwijken congruent en betrouwbaar zijn.

Accountantsprotocol ligt voor bij Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 is voor instemming ingediend bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). ActiZ en ZN hopen uiterlijk eind februari 2020 het accountantsprotocol 2020 definitief te hebben.