handen samen samenwerking-7211c5ff-9f2a-4a01-bd91-76250393a720.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 03-02-2020

VGZ en Rotterdamse GGZ-aanbieders pakken samen wachttijden aan

De regio Rotterdam-Rijnmond kampt al geruime tijd met lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In deze regio staan op dit moment bijna 900 VGZ-verzekerden op de wachtlijst. Voor VGZ is dit reden om, samen met de meest betrokken GGZ-aanbieders (BuurtzorgT, FortaGroep, HSK, Mentaal Beter en Parnassia Groep), een concrete vervolgstap te zetten. Zij zijn daarom gestart met een ‘transfertafel’  zodat verzekerden tijdig passende zorg ontvangen.

Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de zorgvragers die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook wordt er gezamenlijk bekeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken met de verwijzers, komen cliënten ook sneller bij de juiste behandelaar terecht. Voor het verbeteren van de aanpak van wachttijden worden ook goede, passende praktijkvoorbeelden uit andere regio’s snel toegepast. De resultaten in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen vervolgens weer worden gebruikt bij de aanpak van problemen in andere delen van het land.

Unieke aanpak 
Het unieke aan de transfertafel is dat de samenwerking transparant inzicht geeft in de zorgvraag van mensen die in de regio’s op de wachtlijst staan. Dit is mogelijk omdat de inhoudelijke deskundigen van verschillende aanbieders dit openlijk delen en met elkaar bespreken. Daarbij worden er gezamenlijke afspraken gemaakt of initiatieven ontplooid op het terrein van triage en doorverwijzing, zodat een cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht kan en behandeld wordt. Ook geeft deze aanpak direct inzicht in de knelpunten en de beschikbare capaciteit van de betrokken GGZ-aanbieders, zodat hier adequaat op kan worden ingespeeld. Cliënten beslissen zelf of ze gebruik maken van alternatief aanbod of op de wachtlijst blijven van de instelling van hun voorkeur.