infuus ziekenhuis2-888b2640-e560-492c-9111-7d433a1b229d.jpg
Zorgverzekering 12-02-2020

ZN: aanpak personeelstekorten in de zorg vraagt om vernieuwing op vele fronten

Zorgverzekeraars en zorgkantoren maken zich vanwege de personeelstekorten in de zorg grote zorgen over de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. De personeelstekorten raken aan de zorgplicht van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Want voor goede zorg zijn goede zorgmedewerkers nodig. Als die mensen er niet zijn, kunnen zorgverzekeraars en zorgkantoren hun verzekerden niet altijd toegang garanderen tot goede zorg. Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer die aanstaande donderdag met de ministers De Jonge en Bruins spreekt over de arbeidsmarkt in de zorg. Het staat het voor zorgverzekeraars en zorgkantoren als een paal boven water dat – gegeven de personeelstekorten – de vernieuwing van de zorg moet worden versneld.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan nog nadrukkelijker het gesprek aan met zorgaanbieders om de noodzakelijke vernieuwing van de gezondheidszorg te versnellen. Dat kan door met zorgaanbieders ontwikkelafspraken te maken over preventie, doelmatigheid, goed werkgeverschap en solide bedrijfsvoering. Ook het terugdringen van onnodige administratieve lasten blijft noodzakelijk. De ervaringen uit het traject Ontregel de Zorg leren dat zorgverzekeraars betekenisvol, maar toch ook beperkt kunnen bijdragen aan de oplossing. De zwaarste administratieve lasten liggen toch vaak in de wijze waarop aanbieders hun interne bedrijfsvoering hebben georganiseerd. Daarnaast letten zorgverzekeraars en zorgkantoren waar mogelijk op ongewenste ‘waterbedeffecten’, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsconcurrentie tussen zorgsectoren. Dit vraagt om nauwe(re) samenwerking tussen de zorgdomeinen.

Samenwerking tussen partijen
Op de korte termijn is het van belang dat het werken in loondienst aantrekkelijker wordt, de deeltijdfactor wordt verhoogd, dat we slimmer opleiden én dat de inzet van zzp’ers onaantrekkelijker wordt. Dit kan alleen door een goede samenwerking tussen alle partijen en vraagt om lef en leiderschap om bestaande werkwijzen te doorbreken. Zorgverzekeraars en zorgkantoren vragen de betrokken partijen daarom het volgende:

  • Werkgevers in de zorg moeten het potentieel van alle deeltijdwerkers benutten en grotere arbeidscontracten stimuleren; investeer in goed werkgeverschap en anticipeer op de beweegredenen van werknemers om als zelfstandige verder te gaan.
  • Beroepsgroepen zouden waar nodig de verplichting tot deelname aan avond-, nacht-, en weekenddiensten moeten opnemen als onderdeel van de BIG-herregistratie.
  • Zorgopleidingen moeten voorop lopen in de vernieuwing (in plaats van volgen) en organiseren dat gecombineerde leer-werkplekken worden aangeboden in de regio’s waar de tekorten het grootste zijn.
  • De overheid moet ervoor zorgen dat zorgmedewerkers meer geld overhouden als ze meer werken; moedig werkgevers zo nodig fiscaal aan om grotere arbeidscontracten aan te gaan, verlaag de kosten van kinderopvang.
  • De overheid zou maximumtarieven kunnen vaststellen die zorgorganisaties mogen betalen aan personeel-niet-in-loondienst.

Stabiliteit in de zorg-arbeidsmarkt
Ten slotte constateren zorgverzekeraars en zorgkantoren dat  de op- en afbouw van een professionele arbeidsmarkt in de zorg in de afgelopen kabinetsperiodes geen duurzaam pad is gebleken. Het is daarom belangrijk dat we op landelijk niveau proberen te voorkomen dat de arbeidsmarkt in de zorg voortdurend wordt op- en afgebouwd afhankelijk van de ruimte c.q. krapte in de overheidsbegroting.