ts_20150511_115_znbeeldbank-feca2bf1-012e-42c5-b7e6-e9bda8def603.jpg
Kwaliteit 04-11-2015

Verplichting CQi-vragenlijst voor meten cliëntervaringen in Wlz vervalt

Zorgorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht om de CQi-vragenlijst VVT te gebruiken voor het meten van ervaringen van cliënten die verpleegzorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgorganisaties kunnen voor het registreren van cliëntervaringen volgend jaar ook andere meetinstrumenten gebruiken. Dit hebben ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken. De verplichting voor het gebruik van de CQi-vragenlijst vervalt totdat het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de Wlz is vastgesteld. Nieuwe afspraken over het meten van cliëntervaringen worden dit kwaliteitskader opgenomen. Uiterlijk 1 oktober 2016 willen ActiZ, BTN en ZN samen met cliëntenorganisaties het nieuwe kwaliteitskader indienen bij Zorginstituut Nederland.

De huidige CQi-vragenlijst VVT is ontworpen voor de AWBZ. De vragenlijst is daarmee verouderd en sluit niet aan bij de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) waarin de zorg veel meer is toegesneden op de situatie en wensen van de cliënt. ActiZ, BTN en ZN hebben daarom besloten om in 2016 te werken aan een nieuw meetinstrument dat wel aansluit bij de Wlz en dat leidt tot minder administratieve belasting van cliënten en zorgorganisaties.

Meten van cliëntervaringen blijft doorgaan
De CQi-vragenlijst VVT wordt door zorgorganisaties eens in de twee jaar verplicht bij cliënten afgenomen. Voor organisaties die in 2016 de meting moeten uitvoeren, vervalt de verplichting om de huidige CQi-vragenlijst VVT te gebruiken. Hoewel het gebruik van de CQi-vragenlijst niet meer verplicht is, blijven zorgorganisaties wel verantwoordelijk om de ervaringen van hun cliënten transparant te maken. Cliëntervaringen geven belangrijke informatie aan de organisaties om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te kunnen verbeteren.

Alternatieven
Zorgorganisaties kunnen uiteraard gewoon gebruik blijven maken van de CQi-vragenlijst. Maar er zijn ook alternatieven meetinstrumenten voor handen. Zorgkaartnederland.nl wordt bijvoorbeeld in toenemende mate gebruikt door cliënten om reviews en ratings te plaatsen. Ook experimenteert een aantal instellingen binnen de 200 projecten van Waardigheid en Trots met andere manieren om cliëntervaringen in beeld te brengen. Dit is belangrijke input voor het nieuwe kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 gereed moet zijn.