msz-5c735dff-5546-4e36-978a-6e67da0e477f.jpg
Medisch specialistische zorg 04-11-2015

Effectiviteit van zes ziekenhuisbehandelingen onder de loep

Zes wetenschappelijke verenigingen gaan in 2016 binnen het SEENEZ-project (Stimuleer Effectieve En Elimineer Niet Effectieve Zorg) van start met evaluaties van medisch specialistische zorg. Het gaat om een zestal onderzoeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van een specifieke medisch-specialistische behandeling. Het doel is om inzicht te krijgen in de beste behandeling voor de patiënt. Bij verschillende aandoeningen kan een medisch specialist vaak kiezen uit diverse behandelopties, maar het is onduidelijk welke behandeling het meest effectief is en voor welke patiënt.

Zorgverzekeraars ondersteunen het veelbelovende SEENEZ-project en stellen hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar. Medisch specialisten investeerden zelf al 1 miljoen euro in medische zorgevaluaties. Medisch onderzoek richt zich doorgaans op innovatie en nieuwe behandelmethoden. Maar er vindt in de medische sector nog maar weinig onderzoek plaats naar de effectiviteit van bestaande behandelingen. De uitkomsten van zorgevaluaties van SEENEZ zouden artsen nog beter antwoord moeten geven op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling. De onderzoeken geven antwoord op wat de meest effectieve behandeling is. Dat levert gezondheidswinst op voor de patiënt en kan onnodige kosten besparen in het belang van verzekerden.

Het SEENEZ-project is een initiatief van de stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten met gynaecoloog Sjaak Wijma als voorzitter. Zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben een prioriteitenlijst opgesteld met wensen voor zorgevaluaties om kwaliteit en kosten van verschillende behandelingen te toetsen. Het gaat om gynaecologen, KNO-artsen, neurologen, anesthesiologen, orthopeden en kinderartsen. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen hierbij. De resultaten van de onderzoeken zullen een plek krijgen in richtlijnen en het handelen van medisch specialisten.

Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • NVOG - Onverklaarde subfertiliteit: IUI (kunstmatige inseminatie) of natuurlijke conceptie?
  • NVKNO - Cholesteatoom (chronische middenoorontsteking): MRI–scan of ‘second look’ operatie?
  • NOV - Oudere patiënten (>65jr) met een polsbreuk: gips/spalk of opereren?
  • NVN - Carpaal tunnel syndroom: injectie of operatie?
  • NVA - Postoperatieve patiënten: wel of niet een standaard visite door de anesthesioloog?
  • NVK - Adolescenten met groeihormoondeficiëntie: wel of niet behandelen met groeihormoon?