apotheek2-e8fb9671-ad85-4f7a-bde4-26e7381afa6c.jpg
Eerstelijnszorg 23-12-2015

Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen

Apothekers mogen niet de dupe worden van het verminderen van de administratieve lasten van huisartsen. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De brancheorganisatie heeft alle zorgverzekeraars daarom gevraagd om met onmiddellijke ingang enkele bepalingen in hun contracten met apothekers coulancehalve niet te handhaven, omdat die inmiddels zijn achterhaald zijn door afspraken met de huisartsen in het kader van het Het Roer Moet Om-traject.

“Ik snap dat de apothekers zich zorgen maken”, zegt waarnemend ZN-directeur Marianne Lensink. “We zijn nu begonnen met de huisartsen, maar onnodige administratie moet in de héle zorg worden aangepakt. Dan mag een verbetering voor de ene sector geen verslechtering opleveren voor hun collega’s in een ander deel van de zorg.”

De apothekers vrezen dat zorgverzekeraars na 1 januari geen declaraties accepteren van doktersrecepten met de toevoeging ‘MN’ (medische noodzaak) wanneer een door de huisarts ondertekend formulier ontbreekt. Apothekersorganisatie KNMP heeft ZN erop gewezen dat de apotheek volgens het contract met de zorgverzekeraar dat in sommige gevallen niet zou mogen accepteren. Doen ze dat wel, dan lopen ze het risico dat hun declaraties niet of later dan normaal worden betaald.

Coulance
"
Dat is natuurlijk niet de bedoeling”, verzekert Lensink. “Het zou heel onredelijk zijn als zorgverzekeraars facturen van de apotheek niet in behandeling nemen omdat er een formulier ontbreekt, omdat wij datzelfde formulier in overleg met de huisartsen hebben afgeschaft. Bestuurlijk zijn alle zorgverzekeraars het daarmee eens. Nu moeten we zorgen dat het in de praktijk ook zo wordt uitgevoerd.” Daarom zullen zorgverzekeraars geen declaraties van apotheken afwijzen voor geneesmiddelen met de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept, als een door de huisarts ondertekend formulier ontbreekt. Ook wanneer dit ingaat tegen eerdere contractuele afspraken met de apotheek, die sommige zorgverzekeraars hebben gemaakt.

Het loslaten van onnodige administratieve verplichtingen laat overigens onverlet dat zorgverzekeraars van huisartsen en apothekers verwachten dat zij in goede samenwerking zo min mogelijk met medische noodzaak voorschrijven.

Attent
Zorgverzekeraars Nederland nam afgelopen najaar al het initiatief om na de huisartsen ook met ander eerstelijns-zorgverleners de administratieve lastendruk te verminderen. Lensink: “Daarbij zijn de apothekers ook betrokken. Dit maakt duidelijk dat we de ingezette lijn voortvarend moeten doorzetten. Als je ergens in het zorgstelsel iets verandert, heeft dat meestal ook elders gevolgen. Dat is lastig, maar dat mag ons er niet van weerhouden om onnodige administratie in de zorg aan te pakken.”

ZN en haar leden, de individuele zorgverzekeraars, blijven attent op andere afspraken met de huisartsen in het kader van het Het Roer Moet Om-traject die impact hebben op de apotheken. In januari praat ZN daarover verder met de KNMP.