werkzaamheden-113a4c50-6b03-42d8-a1dd-7d3ad2d6e2f9.jpg
Zorgverzekering 01-03-2016

Actieplan Kern-gezond: werk in uitvoering

In april 2015 heeft ZN het Actieplan Kern-gezond gepubliceerd. Met het actieplan hebben zorgverzekeraars aangegeven het zorgstelsel te willen versterken en de eigen rolvervulling te verbeteren door keuzevrijheid en transparantie op de zorgverzekeringsmarkt te vergroten. Een eerste evaluatie van de effecten van het plan in het afgelopen overstapseizoen staat in bijgaand document. Het beschrijft een aantal belangrijke eerste stappen voor de verzekerde die al in de praktijk zijn gebracht en laat zien welke vervolgacties in gang zijn gezet richting het nieuwe overstapseizoen.

Zo werken zorgverzekeraars, samen met Consumentenbond en NPCF, aan een zorginformatiekaart om verzekerden beter te informeren over de inhoud van polissen. Ook vinden zorgverzekeraars dat verzekerden dit jaar eerder informatie moeten krijgen over de gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars gaan zich daarvoor inspannen maar wijzen er wel op dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars én zorgaanbieders ligt. Verder gaan zorgverzekeraars in overleg met gevolmachtigden, tussenpersonen, collectiviteiten en vergelijkingssites kijken hoe de informatievoorziening aan verzekerden kan worden verbeterd.

Downloads:
Actieplan Kern-gezond: werk in uitvoering
Actieplan Kern-gezond