draai-263b8d32-ee25-4e4f-b3eb-1daf26b37fec.jpg
Informatie & Uitvoering 29-08-2019

Visie op samenhang in zorginfrastructuren beschikbaar voor consultatie

Goede ICT-voorzieningen zoals zorginfrastructuren zijn cruciaal voor het faciliteren van goede zorgverlening. Een zorginfrastructuur is een verzameling organisatorische en technische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen patiënten, zorgverleners en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met onder meer Nictiz, de VZVZ en softwareleveranciers de ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland’ beschikbaar gesteld voor open consultatie. Met het in consultatie brengen van deze visie zetten de betrokken partijen een vervolgstap in de ontwikkeling van een gezamenlijk startpunt.

Reacties kunnen tot 4 oktober a.s. gemaild worden naar: openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad. 

Download hier de Visie op samenhang in zorginfrastructuren in Nederland.