ziekenhuis meten-200357ce-a65a-4723-bb35-6a5add9a3733.jpg
Medisch specialistische zorg 02-10-2019

Registratiekaart helpt medisch specialist bij bepalen wel of niet openen van een DBC

Er is een registratiekaart ontwikkeld die op een eenvoudige manier duidelijk maakt wanneer een DBC geopend mag worden bij een nieuwe patiënt of een nieuwe zorgvraag van een bestaande patiënt in het ziekenhuis. Medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunnen met behulp van de registratiekaart aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of er een nieuwe DBC gerechtvaardigd is. Zij kunnen de registratiekaart gebruiken vanaf januari 2020, wanneer de regels voor het (parallel) openen van een DBC eenvoudiger worden.

De registratiekaart is gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) als onderdeel van het gezamenlijke project ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’.

Vereenvoudig regels medisch specialistische zorg
In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is hard gewerkt om voorstellen te doen voor het vereenvoudigen van regels voor medisch specialistische zorg (MSZ). De NZa heeft deze vereenvoudigingen overgenomen in de regelgeving voor 2020. Op basis van de nieuwe regels rond het openen van DBC’s is de registratiekaart ontwikkeld, waarmee een medisch specialist of een andere zorgprofessional aan het begin van het zorgtraject zelf kan bepalen of hij wel of geen (nieuwe) DBC mag openen. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen in een beslisboom op de registratiekaart volgt er duidelijkheid.

In lijn met hoofdlijnenakkoord MSZ
In de afgelopen twee jaar lag de focus van het gezamenlijke traject ‘Vereenvoudigen regelgeving MSZ’ op de registratie- en declaratieregels van de NZa. Dit traject past binnen de afspraken die gemaakt zijn in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord MSZ en is in lijn met initiatieven rondom het (ont)regelen van de zorg. Doelstelling van de vereenvoudigde regels rond het openen van DBC’s is een vermindering van administratieve lasten.