Hand met pillen-1b03e00a-501e-4b3b-b002-32538609cab4.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 25-10-2017

UMC Utrecht werkt aan betere kwaliteit van leven bij chronische darmontsteking

Het UMC Utrecht krijgt een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor de implementatie en evalutatie van een zogenoemd stopprotocol bij het gebruik van biologicals door mensen met een chronische darmontsteking. De behandeling van chronische darmontsteking is met de introductie van biologicals (biologische medicijnen) aanzienlijk verbeterd. Het succes van deze medicijnen heeft er toe geleid dat op dit moment ongeveer 20% van de patiënten met de ziekte van Crohn en 6% van de patiënten met colitis ulcerosa onderhoudstherapie ontvangen. De keerzijden van deze behandeling zijn ernstige bijwerkingen (onder andere melanomen en lymfomen) en hoge kosten.

Criteria om te starten met biologicals zijn vrij specifiek vastgelegd in Nederlandse en internationale richtlijnen. Stopcriteria zijn ook gepubliceerd, onder meer door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL). Maar deze zijn nog niet goed onderbouwd noch in de praktijk getoetst. Het UMC Utrecht verwacht dat implementatie van een stopprotocol leidt tot betere kwaliteit van leven van de betrokken patiënten en tot kostenreductie.

Informatie-keuzehulp voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag
Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft ook een bijdrage aan het Trimbos-instituut voor het maken van een informatie-keuzehulp voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag. Zelfbeschadiging komt naar schatting bij 18-25% van de jongeren voor en vaker bij meisjes dan bij jongens. Het begint meestal op jonge leeftijd. Om jongeren (en hun naasten) te ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp, wil het Trimbos-instituut een informatie-keuzehulp ontwikkelen en implementeren met de verschillende (behandel)mogelijkheden, binnen de formele en informele zorg. Met deze keuzehulp worden de volgende vragen beantwoord: welke (behandel)mogelijkheden zijn er als ik mezelf beschadig? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Welke keuze ga ik op basis van de informatie maken? De informatie-keuzehulp is er voor jongeren met zelfbeschadigend gedrag, hun naasten en professionals in de formele (onder meer jeugd- en huisartsen) en informele zorg (onder andere scholen).

Verbetering diagnose bij lymfklierkanker
Het Radboudumc kan rekenen op een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor een nieuwe vorm van diagnose bij lymfklierkanker. In Nederland wordt per jaar ongeveer 4.500 keer lymfklierkanker vastgesteld. Met een speciale analyse, de klonaliteitsanalyse, wordt gepoogd het stadium van de ziekte te bepalen, vast te stellen of er sprake is van een kwaadaardige of goedaardige tumor en of het gaat om een recidief of een (nieuwe) primaire tumor. De resultaten van de klonaliteitsanalyse bepalen mede de behandeling en de prognose. Volgens het Radboudumc kent de huidige techniek een aantal nadelen. Zo moet het weefsel van relatief goede kwaliteit zijn om een betrouwbare analyse te kunnen doen, is de techniek onvoldoende gevoelig en geeft vergelijking van verschillende lymfomen van dezelfde patiënt vaak geen eenduidige uitslag. Een nieuwe vorm van klonaliteitsanalyse met behulp van next generation sequencing (NGS) is volgens het Radboudumc een veelbelovend alternatief. Het reduceert de nadelen van de huidige methode. De techniek is ontwikkeld binnen het EuroClonality-NGS consortium en de technische validatie is afgerond. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft een bijdrage toegekend voor de klinische validatie en implementatie. Het Radboudumc verwacht dat toepassing van NGS klonaliteit in de zorg voor patiënten met lymfklierkanker leidt tot een betere diagnose en daardoor tot minder over- en onderbehandeling.

Voorlichtingsmateriaal over seksualiteit bij jongeren met colorectale aangeboren aandoeningen
De afdelingen Kinderchirurgie van het Erasmus MC-Sophia en het Radboudumc krijgen ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal omtrent seksualiteit voor jongeren en (jong)volwassenen met Anorectale Malformatie (ARM) of de Ziekte van Hirschsprung. Dit zijn aanlegstoornissen in het gebied van de anus en/of de (dikke) darm, waarbij doorgaans operatief ingrijpen op zeer jonge leeftijd nodig is. Er blijft echter meestal sprake van klachten, zoals obstipatie en incontinentie. In een recent onderzoek van beide ziekenhuizen rapporteerde ongeveer 15% van de mannen en 50% van de vrouwen problemen met betrekking tot de seksuele functie. Meer dan 90% van de deelnemers gaf aan dat ze geen voorlichting gehad hadden over seksualiteit in relatie tot de aangeboren aandoening en meer dan 60% van deze deelnemers ervaart dat als gemis.