11-c23e0d05-7238-4f03-8d6f-0907281519dd.jpg
Zorgverzekering 22-01-2019

E-healthweek 2019 van start met aandacht voor Hartwacht en MijnIBDCoach

“We moeten het vaker hebben over de goede voorbeelden”. Met die oproep gaf minister Bruins voor Medische Zorg en Sport tijdens de drukbezochte openingsmanifestatie in het Haagse Louwman Museum het startsein voor de derde landelijke e-healthweek. Twee van die goede voorbeelden zijn initiatieven waar zorgverzekeraar Zilveren Kruis nauw bij betrokken is: Hartwacht en MijnIBDcoach. Over Hartwacht sprak minister Bruins met een patiënt, over MijnIBDCoach verzorgde Zilveren Kruis samen met patiëntenvereniging CCUVN en e-health-specialist Sananet een presentatie.

Van 21 tot en met 26 januari vindt de e-healthweek 2019 plaats. In één week organiseren ruim 250 partners, waaronder zorgverzekeraars, meer dan 200 activiteiten door het hele land. De vernieuwing van de zorg is zo voor iedereen te ervaren. De e-healthweek is een initiatief van ECP, het ministerie van VWS, het ministerie van EZK, ZonMw, ICT&health, Zorg van NU, Health Holland en Zorgverzekeraars Nederland.

Hartwacht
Op het podium sprak minister Bruins met hartpatiënt Dayenne Zwaagman. Zij vertelt hoe zij als ervaringsdeskundige gebruik maakt Hartwacht, een gezamenlijk initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland en zorginnovatiebedrijf FocusCura. Hartwacht werd in 2016 door deze partijnen geïntroduceerd  voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuismetingen en de cardioloog kijkt op afstand mee. Hartwacht zorgt voor meer regie over de eigen zorg, een verbetering van de kwaliteit van leven en het voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek. Het wordt inmiddels door meerdere zorgverzekeraars vergoed.

Zwaagman: “Twee jaar geleden ging ik om de drie maanden nog wel naar het ziekenhuis omdat ik een hartritmestoornis dacht te hebben. Er was geen enkele andere manier om dat thuis te controleren. Tegenwoordig wordt met grote regelmaat gemonitord hoe het met me gaat. Of mijn bloeddruk en gewicht nog wel goed zijn bijvoorbeeld. Denk ik dat er iets mis is, dan kan ik een ECG laten maken en die doorsturen. Dan krijg ik te horen of ik 112 moet bellen of dat het wel meevalt.”

MijnIBDCoach
Namens Zilveren Kruis gaven Olivier Gerrits (directeur Zorginkoop) en Anja Moonen (senior manager Medisch Advies & Zorginnovatie) vervolgens een presentatie over de app MijnIBDCoach, een e-health-oplossing voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Gerrits en Moonen spraken met directeur Tineke Markus van patiëntenvereniging CCUVN en Jan Ramaekers, directeur van e-health-specialist Sananet, over de gezamenlijke inspanningen.

De samenwerking van Zilveren Kruis met CCUVN en Sanaet is erop gericht om 70% van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Het gaat om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden. Belangrijke voordelen voor patiënten zijn dat zij nog maar een keer per jaar regulier naar een polikliniek hoeven, sneller contact, meer eigen regie en beter inzicht in ziekteverloop hebben. Bovendien zorgt MijnIBDCoach voor betere therapietrouw en draagt het initiatief bij aan het tekort aan MDL-artsen. Een MDL-arts, of een verpleegkundig specialist, kijkt op afstand mee en coacht hen. Door telemonitoring kunnen patiënten en zorgverlener veranderingen in het ziekteproces sneller signaleren en zo nodig ingrijpen. Op basis van meldingen en gevalideerde vragenlijsten kunnen patiënt en arts de ziekte monitoren.

Olivier Gerrits: "Zowel MijnIBDCoach als Hartwacht zijn initiatieven die bijdragen aan onze ambitie om in 2021 tien procent van de zorg veilig thuis te brengen."

Wat doen zorgverzekeraars tijdens de e-healthweek?

  • Zilveren Kruis levert woensdag 23 januari een bijdrage aan een masterclass over contractinnovatie en de juiste zorg op de juiste plek. Met zorgaanbieders gaat Zilveren Kruis in gesprek over een innovatieve wijze van financieren om steeds meer zorg naar huis te brengen, bijvoorbeeld telemonitoring bij chronisch hartfalen.
  • Samen met Fujifilm en digitale zorginstelling Ksyos organiseert zorgverzekeraar CZ op vrijdag 25 januari een event over e-health en de zoektocht naar nieuwe business modellen. CZ legt uit hoe zij e-health en startups stimuleert in pilots en living labs, wat resultaten zijn en hoe zij werkt aan opschaling. Daarnaast levert CZ op 22 januari een bijdrage aan een symposium voor zorgprofessionals over het op elkaar afstemmen van digitale informatie.
  • Zorgverzekeraar Eno is betrokken bij de Innovatiemarkt die op 24 januari wordt georganiseerd in het Deventer Ziekenhuis. De innovatiemarkt is voor iedereen toegankelijk en geeft informatie over onder meer het online patiëntenportaal van het ziekenhuis, de toepassing van virtual reality en diverse innovatieve apps en communicatiesystemen in de gezondheidszorg. Ook wordt de quiz ‘Dokter versus internet’ georganiseerd.
  • Ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is betrokken bij meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld de positieve resultaten van de pilot Thuismeten, die in Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn heeft plaatsgevonden. Deze pilot is onderdeel van de VWS-proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio. Een ander initiatief waar waarbij Zorg en Zekerheid is betrokken, gaat over het National eHealth Living Lab waarin samen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zinvolle e-health-tools. Een van de projecten die wordt onderzocht is The Box. Hierbij kunnen mensen die in het LUMC zijn behandeld thuis controles en metingen uitvoeren, waarbij de specialist online meekijkt. Dankzij The Box neemt het aantal polikliniekbezoeken met 40% af.

Kijk voor meer informatie over alle activiteiten in het land op de speciale site over de e-healthweek.