ziekenhuisgang-679e079f-782c-4dd0-9aa8-b65f4a6ad602.jpg
Medisch specialistische zorg 11-03-2019

Meerjarenafspraak Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis

Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis onlangs een meerjarenconvenant gesloten. Een vergrijzende populatie die meer zorg nodig heeft, nieuwe technologieën en farmaceutische innovaties: de toekomst van zorg staat voor flinke uitdagingen. Als belangrijke en omvangrijke zorgpartijen in de regio Apeldoorn-Zutphen voelen Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis zich verantwoordelijk om samen op te trekken.

Edwin Maalderink, lid Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen, zegt over de samenwerking: “We willen samen de uitdaging aangaan om de zorg in onze regio van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. De afspraken met Zilveren Kruis geven ruimte en het vertrouwen om de strategische ambities van ons ziekenhuis vorm te geven.”

Zorg veilig thuis
De veranderende zorgvraag, nieuwe behandelmogelijkheden en schaarste aan zorgpersoneel vragen om het slimmer organiseren van de zorg. Dit kan door meer gebruik te maken van eHealth, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Ook wordt sommige zorg thuis aangeboden, bijvoorbeeld thuistoediening van oncolytica en immunotherapie in samenwerking met thuiszorgaanbieders Verian en Sensi.

Terugdringen administratieve lasten
Gelre en Zilveren Kruis gaan ook de administratieve lasten terugdringen. Een driejarige afspraak in plaats van de jaarlijkse contracten is de eerste stap. Daarnaast zijn Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis partners op het gebied van Horizontaal Toezicht en zal er gewerkt worden aan het direct doelmatig declareren.

Manager Zorginkoop Roland Eising van Zilveren Kruis ziet de meerjarenovereenkomst als een belangrijke stap: “Er komt een echte dialoog over kwaliteitsverbetering van zorg, thema’s rondom zorginfrastructuur in de regio, zoals de profilering van de locaties Apeldoorn en Zutphen, en de transitie van de juiste zorg op de juiste plek.”

Bronnen: Zilveren Kruis , Gelre ziekenhuizen