IMG_4725-b8a99060-0065-4b08-920d-62c5deaf463f.jpg
Medisch specialistische zorg 13-09-2019

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen aan de slag met transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek

Als partners optrekken, samen ambities formuleren en ook de rest van de regio meenemen in de transitie. Elkaar kennen én vertrouwen zijn randvoorwaarden om de juiste zorg op de juiste plek vorm te kunnen geven. Dit bleek woensdag 11 september tijdens de bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de transformatie naar JZOJP’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeaars Nederland (ZN), waar ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen lokale initiatieven presenteerden rond de vernieuwing van zorg en het slimmer organiseren daarvan.

“De transformatie is de enige goede manier om de kosten en volumeontwikkeling in de zorg binnen de perken te houden”, zegt David Jongen, vicevoorzitter van de NVZ en bestuursvoorzitter van het Zuyderland MC, tijdens de opening van de bijeenkomst. “Maar het gaat niet snel genoeg. We moeten tempo maken. Dit vraagt onder meer om congruente afspraken in de regio en om volledige inzet van de transformatiegelden.” Congruentie is inderdaad belangrijk, reageert ZN-bestuurslid Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ. “De richting van de contracten moet hetzelfde zijn. Maar het moet geen eenheidsworst worden. Een zekere variatie en onderhandelingsvrijheid moet zeker mogelijk blijven. Belangrijk is dat we met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebben. En gemaakte afspraken nakomen.”

Het Isala Ziekenhuis en Zilveren Kruis trekken samen op om hun gezamenlijke ambitie waar te maken: binnen drie jaar 10 procent van de patiënten thuis behandelen én de demografische groei in de regio Zwolle verslaan. Een transitieteam met deskundigheid vanuit het ziekenhuis, de zorgverzekeraar én medisch specialisten geeft de transitie vorm. Mooie resultaten zijn al zichtbaar, ziet Frans Bierens, manager strategie en sales bij het Isala. “Hartpatiënten die we thuis opnemen, onder regie van het ziekenhuis, krijgen minder vaak een delier, zijn mobieler en hebben geen last van ziekenhuistrauma’s.”

Zuyderland MC en CZ sloten een uniek tienjarencontract. Met deze afspraken willen zij samen met ketenpartners de uitdagingen tackelen in Zuid-Limburg, de regio met de hoogste zorgkosten van Nederland. Om te beginnen door de zorgprocessen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken slimmer in te richten. De partijen willen het grootschalig aanpakken. Want, zo stellen ziekenhuis en zorgverzekeraar, “schaal is nodig om de bedrijfsvoeringskosten te verlagen.” De contractering tussen CZ en Zuyderland – dat naast ziekenhuis ook ggz-, grz-, ELV-, wijkverpleging- en thuiszorgaanbieder is - verloopt via één loket. Daarnaast kent het contract de vorm van een aanneemsom, waarbij is afgesproken dat het ziekenhuis stuurt op verlaging van volume en kosten.

In de Twentse regio zijn Menzis en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een meerjarige alliantie aangegaan gericht op waardegedreven zorg. De samenwerking is gebaseerd op partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook ketenpartners, waaronder huisartsen en de vvt, zijn nauw betrokken. De bouwstenen uit het JuMP-programma helpen om de beweging vorm te geven. “Zo hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden”, aldus Ramon de Nooijer, medisch specialist bij ZGT.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis en VGZ werken op hun beurt meerjarig samen aan zinnige zorg via het programma Zorg van Waarde. “We krijgen de beweging alleen op gang door voor een langere periode met elkaar aan de slag te gaan”, zegt Marjo Vissers-Kuipers, divisievoorzitter Zorg van VGZ. “Een langlopend contract biedt de veiligheid om risico’s te nemen en te innoveren.”

Ook de betrokkenheid van artsen is volgens de partijen essentieel voor de benodigde inhoud, draagvlak en energie in een project. Zo hebben de JZOJP-projecten van ZGT en Menzis altijd een ‘medisch eigenaar’, ook om het enthousiasme in de rest van de vakgroep over te brengen. Ook in het programma Zorg van Waarde zijn artsen in the lead, aldus Nanni Ruedisueli, programmamanager in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. “Onze uitdaging is nu om verpleegkundigen meer aan boord te krijgen. Verpleegkundig specialisten hebben unieke competenties om een project verder te brengen.”

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn enthousiast over de samenwerkingen. De programma’s kunnen als vliegwiel dienen voor betere en betaalbaardere zorg. Uitdagingen zijn er ook. Op het gebied van structurele financiering  en het verlagen van de kosten bijvoorbeeld. Ze zijn het erover eens dat de transitie een lange adem vergt. Meerjarencontracten kunnen de tijd bieden die nodig is om de transformatie te realiseren en een transformatiebudget kan helpen om  enkele financiële belemmeringen weg te nemen. Tijd om aan een cultuurverandering te werken, om vertrouwen te kweken. De urgentie is wél aanwezig om de beweging vorm te geven, constateerden NVZ-directeur Sander Gerritsen en ZN-directeur Wout Adema, die de middag samen afsloten. “We moeten toewerken naar een andere organisatie van zorg om de continuïteit te borgen op de langere termijn. Dat betekent: niet langer denken in traditionele organisaties, maar uitgaan van regionale netwerken, met alle partijen die daarbij horen.”

Download hier de presentaties:
- Zilveren Kruis & Isala Ziekenhuis
- CZ & Zuyderland MC
- Menzis & ZGT
- VGZ & Albert Schweitzer Ziekenhuis

Bronnen: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen , Zorgverzekeraars Nederland