ouderenzorg man-01060050-5cfc-422e-9829-623d9f85f246.jpg
Multidisciplinaire eerstelijnszorg 06-11-2020

NZa tevreden over contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg

In de vandaag gepubliceerde monitor eerstelijnverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020 constateert de Nederlandse Zorgautoriteit dat er veel goed gaat in de contractering van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg (kortdurende zorg). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars beoordelen het contracteerproces met een ruime voldoende.

Daarnaast staan zorgverzekeraars en zorgaanbieders positief tegenover experimenten. Dit biedt een mooie kans om het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg - en ook andere vormen van kortdurende zorg - verder te ontwikkelen. En om de contractering nog verder te verbeteren, zodat mensen met de juiste zorg langer thuis kunnen blijven wonen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze zorg ook in de toekomst kunnen waarborgen.

Het eerstelijnsverblijf is bedoeld voor kortdurend verblijf met geneeskundige zorg. Het is een oplossing voor bijvoorbeeld patiënten die na een ingreep in het ziekenhuis nog niet zelfstandig naar huis kunnen. Zij verblijven dan tijdelijk in een instelling voor eerstelijnsverblijf. Vaak wordt deze zorg georganiseerd door een verpleeginstelling, zorggroep of een huisartsenpost. Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie. De zorg richt zich op het herstel van functioneren en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie.

Bronnen: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)