Feiten en cijfers

 • Feiten en cijfers Controle & Fraudebeheersing in 2016:

  • 18,9 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan fraude hebben geconstateerd in 2016.
  • 25 miljoen euro was het bedrag dat zorgverzekeraars aan onjuistheden hebben geconstateerd met fraudeonderzoek in 2016.
  • 367 miljoen euro is teruggevorderd door betaalde declaraties achteraf te controleren in 2016. Het gaat hierbij om fouten.
  • 59.000 euro was het gemiddelde fraudebedrag in 2016.
   Bron: ZN

  Meer feiten en cijfers staan in de toelichting Controle & Fraude 2016

  • 2,9 miljard euro is begroot voor huisartsenzorg in 2017. Bron: Rijksoverheid.
  • 727,5 miljoen euro is begroot voor de tandheelkundige zorg (basisverzekering) in 2017. Bron: Rijksoverheid.
  • 176,9 miljoen euro voor zintuiglijk gehandicapten in 2017. Bron: Rijksoverheid.
  • 3,6 miljard euro is begroot voor wijkverpleging in 2017. Bron: Rijksoverheid.
  • 6,4 miljard euro is begroot voor genees- en hulpmiddelen in 2017. Bron: Rijksoverheid.

  Bovenstaande cijfers zijn een selectie uit de begrotingscijfers van de Rijksoverheid.

  • 8.700 was het aantal huisartsen dat actief is in Nederland in 2013. Bron: Vektis.
  • 1.972 was het aantal verzekerden waarvoor een huisarts gemiddeld verantwoordelijk was in 2013. Bron: Vektis.
  • Bijna een half miljoen kleine chirurgische ingrepen werden uitgevoerd door huisartsen in 2013. Bron: Vektis.
  • 4 keer (gemiddeld) gingen verzekerden naar de huisarts in 2013. Bron: Vektis.
  • De gemiddelde kosten per verzekerde voor wijkverpleging bedragen 184 euro in 2015. Bron: waarstaatjegemeente.

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

 • Meer informatie vindt u in:

  • Cijfermatige informatie over zorgverzekeraars (o.a. aantallen verwerkte declaraties en beheerskosten van de zorgverzekeraars) vindt u op de website van Vektis waar jaarlijks de jaarcijfers worden gepubliceerd.

  • 19.9 miljard euro is begroot voor langdurige zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.
  • De gemiddelde kosten per verzekerde voor Wlz-zorg thuis bedragen 230 euro in 2015. Bron: waarstaatjegemeente.
  • Naarmate de herziening van de langdurige zorg vordert, zullen ook meer cijfers beschikbaar komen.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u in:

   

  • 23 miljard euro is begroot voor medisch specialistische zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • 777 miljoen euro is begroot voor geriatrische revalidatiezorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • 660 miljoen euro is begroot voor beschikbaarheidsbijdrage academische zorg in 2016. Bron: Rijksbegroting.

  • Gemiddeld maakt 56% van de verzekerden in 2014 gebruik van ziekenhuiszorg. Bron: Zorgprismapubliek.

   

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in:

 • Feiten en cijfers Zorgverzekering

  • Er zijn in 2018 10 zorgverzekeraars (concerns) met in totaal 24 risicodragers. Ze bieden in totaal 55 polissen voor de basisverzekering aan in 2018. Bron: Vektis.
    
  • Voor alle zorguitgaven is 77,7 miljard begroot in 2018, waarvan 48,5 miljard begroot voor de Zvw en 21,8 miljard voor de langdurige zorg. Het resterende bedrag betreft onder meer bijdragen aan de WMO en de Jeugdwet. Bron: Rijksbegroting 2018.
    
  • Naast zorguitgaven in de Zvw worden ook enkele technische verrekeningen gefinancierd. Het totaal uit premies en eigen bijdragen te financieren bedrag in de Zvw in 2018 is 48,7 miljard. Dit wordt gefinancierd door: premiebetalingen (18,7 miljard), inkomensafhankelijke bijdragen via het ‘loonstrookje’ (24,0 miljard), de Rijksbijdrage voor kinderen (2,7 miljard) en eigen betalingen (3,3 miljard). Bron Rijksbegroting: 2018.
    
  • 17 miljoen is het aantal Zvw-verzekerden in 2017. Bron: Zorginstituut Nederland, Verantwoording Verzekerdenraming 2017.
    
  • 67,4 % van de verzekerden is verzekerd via een collectieve zorgverzekering in 2017. Dat zijn totaal ca. 11,5miljoen mensen. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • Circa 2 miljoen verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico in 2017, waarvan circa 1,5 miljoen kiest voor het hoogste vrijwillig eigen risico van €500. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • 45% van de volwassen verzekerden maakt het verplicht eigen risico van €385 vol. 19% van de volwassen verzekerden heeft geen zorgkosten die onder het eigen risico vallen (maar kunnen bijvoorbeeld wel huisartskosten maken). De resterende 36% van de volwassen verzekerden maakt een deel van het eigen risico vol. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • 15,9% van de verzekerden heeft geen aanvullende verzekering in 2017. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • 6,4 % van de verzekerden is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar per 1 januari 2017. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • 1.264 euro is de gemiddelde betaalde zorgpremie op jaarbasis in 2017. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.
    
  • 3,7 miljard euro is in 2015 vergoed via de aanvullende verzekering. Dat is gemiddeld 265 euro per persoon met een aanvullende verzekering. Bron: Vektis, Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2017.

  Meer informatie
  Meer informatie vindt u in: