Kwalitatief goede langdurige zorg

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de langdurige zorg die zij inkopen van goede kwaliteit is.  Zorgkantoren krijgen zicht op die kwaliteit door op locatie bij de zorgaanbieder in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Dat wil zeggen: met zowel management, zorgverleners, cliënten en de cliëntenraad. De wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal. Daarnaast maken zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders over kwaliteitsverbetering, analyseren ze landelijk beschikbare gegevens en beoordelen ze de kwaliteitsplannen van de zorgaanbieders. Zo maken we samen de langdurige zorg steeds beter.


Kwaliteitskaders
Als uitgangspunt voor hun gesprekken met zorgaanbieders  hanteren de zorgkantoren de kwaliteitskaders voor de Gehandicaptenzorg (GZ) en de Verpleeghuiszorg (V&V).  Hierin staat waar goede zorg aan moet voldoen. De langdurige  Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) maakt sinds 2020 onderdeel uit van de Wlz. Voor deze sector werken de zorgkantoren met voorlopige kwaliteitsuitgangspunten.

De zorgkantoren stellen de kwaliteitskaders op samen met alle andere betrokken partijen in de langdurige zorg, zoals koepels van zorgaanbieders, cliënten/patiëntenorganisaties. De kwaliteitskaders voor de sectoren verschillen, maar hebben één ding gemeen: continu leren en verbeteren staat centraal, met persoonsgerichte zorg als basis.

 

Inkopen op kwaliteit: van project naar dagelijks werk
Welke rol kunnen zorgkantoren spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de langdurige zorg? Met het beantwoorden van die vraag zijn de zorgkantoren de afgelopen jaren gezamenlijk aan de slag gegaan. Zorgkantoren hebben gewerkt aan de voorwaarden om hun rol als inkoper van kwaliteit goed te kunnen invullen. Zo hebben zij een opleiding voor zorginkopers ontwikkeld, een handreiking gemaakt voor het voeren van dialooggesprekken op locatie bij zorgaanbieders en een dashboard met kwaliteitsinformatie ontwikkeld. Lees meer hierover in deze brochure.

 

Waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor
Elke zorgaanbieder heeft een cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over alle onderwerpen die voor cliënten. van belang kunnen zijn. De cliëntenraad heeft daarom ook een belangrijke stem bij het opstellen van het kwaliteitsplan of kwaliteitsrapport van een zorgaanbieder. Voor zorgkantoren zijn cliëntenraden belangrijke gesprekspartners voor de inkoop van langdurige zorg. Zorgkantoren willen graag van hen weten of de zorg aansluit bij de wensen die cliënten hebben.

In deze korte animatie leggen we uit waarom de cliëntenraad belangrijk is voor het zorgkantoor.