Inkopen op kwaliteit door zorgkantorenZorgkantoren zijn verantwoordelijk om voldoende zorg van goede kwaliteit in te kopen bij zorgaanbieders. Uitgangspunten zijn de  kwaliteitskaders voor de Gehandicaptenzorg en de Verpleeghuiszorg. Zorgkantoren krijgen zicht op kwaliteit door op locatie in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Dat wil zeggen: met zowel management, zorgverleners, cliënten en de cliëntenraad. De wensen en behoeften van cliënten staan daarbij centraal. Daarnaast analyseren zorgkantoren landelijk beschikbare gegevens en beoordelen ze de kwaliteitsplannen van de zorgaanbieders.

Bekijk hier de veranderende rol van de zorgkantoren (nu en in de toekomst)


Analyse kwaliteitsplannen
Elk jaar analyseert Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgkantoren de kwaliteitsplannen. Zorginkopers geven hun mening én kiezen inspirerende voorbeelden uit de plannen. Deze goede voorbeelden worden in een database gezet. Zo kunnen zorginkopers van zorgkantoren zorgaanbieders met elkaar in contact brengen om kennis te delen over thema’s die hen bezighouden.

Analyse van de kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg voor 2019 en 2018

Analyse van de kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg 2017


Goede voorbeelden in de spotlights
Per thema in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  lichten we er de komende tijd één goed voorbeeld uit. Het gaat om de volgende thema’s: