euro s en stethoscoop-5bc2c25a-4ffa-4e81-8084-3829ccf2294e.jpg
Kwaliteit 19-04-2016

ZN: dialoog voor betere, innovatieve en betaalbare zorg

De zorgverzekeraars willen graag met partijen in de zorg in dialoog om te komen tot betere, innovatieve en betaalbare zorg. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hoewel het Nederlandse zorgstelsel internationaal tot de beste wordt gerekend, staat de Nederlandse gezondheidszorg, net als andere landen, voor grote uitdagingen. Het CPB berekende onlangs dat kosten voor de curatieve zorg toenemen van 41 miljard euro in 2017 tot 50 miljard euro in 2021.

ZN benadrukt dat de voorspelde groei van zorgkosten alleen het hoofd kan worden geboden als partijen de handen ineenslaan om te komen tot betere, innovatieve en betaalbare zorg. Samen is het mogelijk om via innovatie en vernieuwing de zorg anders te organiseren en uiteindelijk de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, stelt ZN in de brief.

Actieplan Kern-gezond
In de brief aan de Tweede Kamer staat ZN ook stil bij de voortgang van het Actieplan Kern-gezond.Zorgverzekeraars signaleren, net als de minister van VWS, dat er belangrijke stappen gezet zijn met het Actieplan Kern-gezond. Zo zijn overstapdrempels waar mogelijk weggenomen, hebben zorgverzekeraars andere keuzes gemaakt in hun wervingscampagnes en hebben verzekerden nog meer inzicht in inhoud van de polis. Ook het aantal polissen voor 2016 is afgenomen.

Zorginformatiekaart
Voor de overstapperiode eind 2016 werken zorgverzekeraars, in samenwerking met de NPCF en de Consumentenbond, aan de Zorginformatiekaart. Die moet de verzekerde snel inzicht geven in de belangrijkste kenmerken van een zorgpolis en in het gecontracteerde aanbod. Ook willen zorgverzekeraars in de komende periode met gevolmachtigden, tussenpersonen, (grote collectiviteiten) en vergelijkingssites samen optrekken om de informatievoorziening aan verzekerden te verbeteren.