WimVanDerMeervoor-b7684cc2-e449-4c50-9360-640018d0ffe7.jpg
Kwaliteit 25-04-2016

Wim van der Meeren: kwaliteit van leven krijgt steeds grotere rol in de zorg

De definitie van kwaliteit in de zorg zal de komende 10 jaar steeds meer gericht zijn op de kwaliteit van leven van de patiënt. Dat voorspelt CZ-voorzitter Wim van der Meeren in een interview met ZN over de rol van kwaliteit binnen de Zorgverzekeringswet. Binnenkort publiceert ZN het interview, als tweede in de reeks artikelen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Zvw.

“We moeten kwaliteit steeds anders definiëren”, vindt Van der Meeren. “De behandeling moet persoonlijker worden, patiënt en dokter beslissen samen bijvoorbeeld over de vraag: ga je ingrijpen en zo ja, hoe? Past iets voor iemand?” Hij pleit ook voor het breed inzetten van zogenaamd kijk- en luistergeld voor artsen waarbij ze tijd kunnen declareren voor gesprekken met de patiënt. In het verlengde daarvan is de CZ-voorzitter voorstander van artsen in loondienst. “Dan hebben artsen in die zin meer vrijheid. In het Brabantse Bernhoven ziekenhuis, waar artsen in loondienst werken, zien we acht procent minder ingrepen.”

Het interview verschijnt op korte termijn op de website van ZN en in de digitale nieuwsbrief ZN journaal.