Eurobiljetten-c919d9be-efc8-4ce1-b813-2226d3f6bb45.jpg
Zorgverzekering 05-10-2016

ZN wil heroriëntatie eigen risico

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil een heroriëntatie op het eigen risico. Dit schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer. Zorgverzekeraars willen dat het eigen risico wordt vereenvoudigd voor verzekerden. Dit geldt zowel voor de hoogte als de vorm van het eigen risico. ZN vindt het goed nieuws dat het kabinet het eigen risico voor 2017 niet verder verhoogt, maar vindt ook dat het kabinet breder moet kijken naar de inzet van het eigen risico.

Vorig jaar riep ZN de politiek al op om zich te buigen over de vorm, de hoogte en het vereenvoudigen van het eigen risico. Het gaat er daarbij om dat verzekerden de inzet van het eigen risico begrijpen en rechtvaardig vinden met het oog op de solidariteit tussen gezonde mensen en mensen met een chronische aandoening.

Inzet reserves zorgverzekeraars geen structurele oplossing
In de brief maakt ZN ook duidelijk dat de reserves van zorgverzekeraars geen oplossing bieden voor een structurele aanpak van de stijgende zorgkosten. Ook kunnen de reserves niet duurzaam worden ingezet voor bijvoorbeeld een verlaging van het eigen risico. De reserves van zorgverzekeraars staan garant voor niet meer dan drie maanden aan zorg.

Hoewel ook ZN vindt dat de minimale buffereis van de overheid aan de hoge kant is, zullen zorgverzekeraars – net als voorheen de ziekenfondsen – genoeg reserves moeten aanhouden om te voorkomen dat bij ernstige calamiteiten, economische tegenslagen of grote pakketwijzigingen zorgverzekeraars de zorgnota’s niet meer kunnen betalen. Het is aan de individuele zorgverzekeraars om te bepalen in hoeverre zij het verantwoord vinden om hun reserves in te zetten voor de premie. Daarbij moeten zij niet de waan van dag, maar juist ook de gevolgen van de premieontwikkeling voor hun verzekerden voor de komende jaren nadrukkelijk meewegen.

Hoofdlijnakkoorden en zorgverzekeringskaart
ZN pleit verder ook voor het afsluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden om de stijgende zorgkosten beheersbaar te houden. Daarnaast meldt ZN dat zorgverzekeraars de informatievoorziening voor hun verzekerden hebben verbeterd met de zorgverzekeringskaart voor de basisverzekering. Alle zorgverzekeringen zullen de komende maanden worden aangeboden met deze informatiekaart die in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van de polis voor de verzekerde in beeld brengt.