folders-2b1bdc6b-e4c0-4718-94b5-8270111635a0.jpg
Zorgverzekering 25-04-2017

ACM: consumenten zoeken zekerheid bij keuze zorgverzekering

Consumenten zoeken zekerheid bij de keuze van hun zorgverzekering. Dit geldt met name voor consumenten die al lange tijd bij dezelfde zorgverzekeraar zitten. De garantie dat zij dezelfde zorg vergoed krijgen bij de nieuwe zorgverzekeraar zou voor bijna de helft van deze consumenten reden zijn om een overstap te overwegen. Dit blijkt uit de Zorgmonitor, het jaarlijkse consumentenonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de zorgverzekeringsmarkt.

Onzekerheid over de gevolgen van een overstap maar ook tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar weerhouden consumenten van een overstap. Vooral consumenten die nooit zijn overgestapt en die zich niet hebben georiënteerd, geven aan tevreden te zijn over hun huidige zorgverzekeraar. Aan consumenten die minimaal 10 jaar verzekerd zijn bij dezelfde verzekeraar – de helft van alle verzekerden - is gevraagd onder welke omstandigheid zij een overstap zouden overwegen. Bijna de helft (46%) zegt dit te doen als zij zeker zouden weten dat zij bij de nieuwe zorgverzekeraar dezelfde zorgvergoeding zouden krijgen. 33% van deze groep zegt onder geen enkele omstandigheid een overstap te overwegen.

Consumenten zoeken informatie
Om zorgverzekeringen goed te kunnen vergelijken, willen consumenten betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering (39%), over de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders (26%) en de premie (24%). Informatie die hen daarbij kan helpen, zoals de zorgverzekeringskaart, is bij de meerderheid van de consumenten nog niet bekend. De zorgverzekeringskaart is een hulpmiddel om de verschillende basisverzekeringen gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. De actuele zorgverzekeringskaarten basisverzekering 2017 staan op de websites van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars onderzoeken of ze meer informatie aan de kaart kunnen toevoegen, bijvoorbeeld over aanvullende verzekeringen. Ook willen de zorgverzekeraars de kaart nadrukkelijk integreren in hun dagelijkse dienstverlening aan verzekerden, zodat meer verzekerden kennismaken met de kaart. Dit zijn ontwikkelingen die ze mogelijk per 2018 realiseren.

De ACM voert zijn Zorgmonitor uit om zicht te hebben op de werking van de zorgverzekeringsmarkt en voorbereid te zijn op eventuele mededingingsrechtelijke risico’s. Consumentengedrag en beschikbaarheid van productinformatie zijn daarbij belangrijke factoren. Bekijk hier de Zorgmonitor van de ACM.