bijeenkomst vergadering cursus congres-91c1cafd-6ee4-4b87-9ac8-412cc1e9daa5.jpg
Langdurige zorg 22-11-2017

Uitnodiging voor medewerkers van gemeenten: maak kennis met de wereld van de zorgverzekeraars

Voor de eerstvolgende ZN-cursus Zorg en Gemeente kunnen medewerkers van gemeenten zich nog inschrijven tot 15 december aanstaande. De beschikbare plaatsen voor zorgverzekeraars zitten inmiddels helemaal vol. De toegevoegde waarde van de cursus zit in het van elkaar leren en elkaars werelden leren kennen. En daarom is het belangrijk dat er voldoende medewerkers van gemeenten meedoen.

In de cursus verkennen de deelnemers veel terreinen waarop zorg en ondersteuning elkaar raken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouderenzorg, huisarts-sociaal domein, preventie en GGZ in de wijk. “De cursus is, wat gemeenten betreft, bedoeld voor beleidsmedewerkers Wmo. Maar ook mensen die zich op een andere manier bezighouden met voornoemde onderwerpen kunnen veel leren tijdens de cursus. Hetzelfde geldt voor ambtenaren die op welke manier dan ook relaties onderhouden met zorgverzekeraars”, zegt ZN-beleidsadviseur Martien Bouwmans. Hij ziet ook dat medewerkers bij zorgverzekeraars die zich al hebben aangemeld voor de cursus, medewerkers bij gemeenten uit hun werkgebied aansporen om zich in te schrijven. “Dat is slim, want naast het opdoen van kennis heeft de cursus ook ten doel een netwerk op te bouwen”, legt Bouwmans uit.

De deelnemers aan de cursus bestaan voor de helft uit medewerkers van zorgverzekeraars en voor de helft uit medewerkers van gemeenten. De cursus begint op 15 februari 2018 en beslaat vijf thematische blokken van twee cursusdagen, verdeeld over vijf maanden. Meer informatie, inclusief aanmeldformulier staat hier. Geïnteresseerden kunnen ook contact opnemen met Martien Bouwmans: telefoon 030-698 83 22, email: m.bouwmans@zn.nl.