32768-de5bd167-990e-47b9-b4ba-7da2473ea6c1.jpg
Eerstelijnszorg 06-06-2018

ZN tekent hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Vandaag heeft bestuurslid Ruben Wenselaar van Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgverzekeraars zijn handtekening gezet onder het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022. “Dit akkoord biedt goede uitgangspunten om samen met zorgaanbieders te blijven werken aan de juiste zorg op de juiste plek, door goede afspraken over het eerstelijnsverblijf en de inzet van eHealth en technologie”, aldus Wenselaar. Met dit akkoord verbinden de belangrijkste organisaties in wijkverpleging zich aan de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek.

Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat partijen in het akkoord afspraken hebben gemaakt over het verhogen van de contracteergraad. Zorgverzekeraars maken zich zorgen over de toename van niet-gecontracteerde zorg, ook in de wijkverpleging. Wanneer zorgaanbieders er bewust voor kiezen geen contract te sluiten komen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in het geding. ZN benadrukt daarom dat het belangrijk is om de voortgang van deze afspraken in de aankomende periode met elkaar te bewaken. Het akkoord bevat verder enkele belangrijke bouwstenen om de randvoorwaarden van ons zorgstelsel te versterken, zoals afspraken over doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging en het verstevigen van de verbinding tussen het sociaal domein en het medisch domein.

In mei sloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ZN, ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) een onderhandelaarsakkoord.

Lees ook de brief die ZN in april aan de Tweede Kamer stuurde ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de hoofdlijnenakkoorden.