wijkverpleging-8d6459e2-ec49-49be-91c8-1ec8cd9a3174.jpg
Eerstelijnszorg 18-06-2018

Langer thuis wonen door samenwerking in de regio

Vandaag heeft minister De Jonge (VWS) het programma Langer Thuis gepresenteerd. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) was aanwezig. Met het programma wordt ingezet op het verbeteren van belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Ter gelegenheid van de presentatie van Langer Thuis is een bezoek gebracht aan Gezond Veluwe. Dit project is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking rond ouderenzorg op wijkniveau en binnen de regio geregeld kan worden. ZN vindt het belangrijk dat partijen elkaar in de regio opzoeken en daar samenwerken. Het programma Langer thuis loopt tot en met 2021. De implementatie zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere betrokken partijen, zoals ouderenorganisaties. ZN zal tijdens de uitwerking van het programma aandacht blijven vragen voor de regionale focus. 

Samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis is Langer Thuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg, waarmee eerder dit jaar diverse partijen zich committeerden aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te maken.

Download hier het programma Langer Thuis.

Download hier de infographic met de aanpak van Gezond Veluwe.

Bronnen: VWS , Gezond Veluwe , ZN