Operatie-1-2eaff998-a761-4d3b-af67-06a1ed466ddf.jpg
Kwaliteit 11-10-2018

Samenwerking darmkankerzorg: hogere kwaliteit en minder administratieve lasten

Drie organisaties die zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker sluiten vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Doel is om de kwaliteit van darmkankerzorg te verbeteren. De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daarvoor gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset. ZN is positief over deze ontwikkeling.

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Meerdere organisaties zijn betrokken bij het meten en evalueren van de kwaliteit van zorg voor darmkanker. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is dit DCCG; vanuit kwaliteitsregistratie en -evaluatie is dit DICA en vanuit kankerregistratie en netwerkvorming is dit IKNL.

Darmkankerzorg nog beter maken
De organisaties willen de administratieve lasten verminderen, maar tegelijkertijd nog betere data genereren voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. Onze organisaties hebben hetzelfde doel: de darmkankerzorg in Nederland nóg beter maken. Daarom is het een logische stap dat we de samenwerking opzoeken,” vertelt Bas Geerdes, medisch manager bij IKNL. Eric Hans Eddes, directeur DICA vult aan: Uiteindelijk doen we dit voor de patiënt en de zorgverlener. Dat betekent dat we zo efficiënt mogelijk ons werk doen. Een belangrijk streven daarbij is dat we patiënten en zorgverleners niet langer ‘dubbel’ bevragen door middel van vragenlijsten.”

Samenwerking
“In de samenwerkingsovereenkomst maken DCCG, DICA en IKNL belangrijke afspraken over gegevensverzameling door te werken aan één gemeenschappelijke dataset”, zegt Pieter Tanis van DCCG. In deze dataset komen basisitems en items die passen bij de specifieke doeleinden van DICA en IKNL. Het streven is dat zorgaanbieders de benodigde gegevens slechts één keer registreren. Daarnaast spreken de organisaties af waarover patiënten worden bevraagd. Zo kunnen dezelfde resultaten voor de verschillende doelen van de organisaties worden gebruikt. Een tweede onderdeel van de samenwerking is het afstemmen en gezamenlijk beoordelen van aanvragen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeeld voor andere partijen
ZN-directeur Zorg Wout Adema is enthousiast: “Zorgverzekeraars juichen de overeenkomst tussen DCCG, DICA en IKNL voor darmkankerzorg van harte toe. Uniformeren van data draagt bij aan verhoging van de datakwaliteit en vermindering van de registratielast. De samenwerking tussen deze drie organisaties is een voorbeeld voor andere partijen hoe zij de handen ineen kunnen slaan om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren.” Ook de betrokken organisaties kijken naar de toekomst. DICA en IKNL sluiten de samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie specifiek voor darmkankerzorg, en daarom is DCCG betrokken. Eric Hans Eddes van DICA: Zo kunnen we ontdekken wat de beste manier is om samen te werken. Als dit goed verloopt is er de wens om de samenwerking op termijn uit te breiden naar registraties van andere ziektebeelden.”