hoorzorg-f7fd8993-c6aa-4e9b-b38a-1875840c6ef3.jpg
Kwaliteit 22-10-2018

Hoormij, ZN en FENAC zetten zich in voor meten cliëntervaring hoorzorg

Koepelorganisaties Stichting Hoormij, Zorgverzekeraars Nederland en de FENAC gaan samen een nieuw instrument ontwikkelen om ervaringen van cliënten met audiologische zorg te meten. Op 16 oktober 2018 werden de laatste handtekeningen gezet onder de intentieverklaring, die ondertekend werd door Katja Hoorn (portefeuillehouder kwaliteit bestuur FENAC, lid Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis), Anne de Rooij (bestuurslid Stichting Hoormij) en Wout Adema (directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland). 

De drie koepelorganisaties hechten veel waarde aan de ervaringen van cliënten met de Audiologische Centra (AC’s) en willen dit graag inzichtelijk maken. De afgelopen vier jaar is gebruik gemaakt van de Consumer Quality Index (CQI). Resultaten van de meting laten zien dat AC’s goed scoren. Meer dan 95% vindt dat de onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd. Ook zijn bijna alle cliënten van menig dat ze serieus worden genomen door medewerkers van het AC. Verbeterpotentieel is te vinden bij de informatievoorziening door het AC.

Samen vragenlijst audiologische zorg inkorten
Deze vragenlijst van de CQI levert waardevolle informatie op, maar is erg lang. De koepelorganisaties slaan daarom de handen ineen om de lijst in te korten tot een compactere lijst, zodat de cliënten zo min mogelijk worden belast. Een integrale werkgroep gaat de intentieverklaring verder uitwerken en zal het nieuwe meetinstrument ontwikkelen.