arts patient gesprek msz-3b19f4c4-d7be-4c18-8d72-c70545491bf6.jpg
Kwaliteit 07-11-2018

Meer inzicht in de uitkomsten van zorg voor dialysepatiënten

Dialysepatiënten in Nederland kunnen sinds kort een oordeel geven over de uitkomsten van de zorg die ze krijgen. Die uitkomsten kunnen ze vervolgens bespreken met hun arts. Patiënten rapporteren de uitkomsten zelf digitaal via zogenoemde patient reported outcome measures, kortweg PROMs. De toepassing van PROMs voor dialyse is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Een PROM is een uniforme vragenlijst die alle betrokken patiënten gebruiken. Het is de bedoeling dat de dialysezorg met de komst van de PROMs nog beter aansluit op de specifieke situatie van een patiënt. “Doordat mensen nu laagdrempelig en uitgebreid hun ervaringen kunnen aangeven en bespreken, kan dat leiden tot een nog meer op het individu gerichte behandeling. Bovendien levert het een bijdrage aan de eigen regie van de patiënt”, vindt Wout Adema, directeur Zorg bij ZN.

Kwaliteit van leven
De aanname is dat PROMs uitkomsten van de behandeling weergeven die direct van belang zijn voor de patiënt in zijn dagelijks leven. Dat gaat verder dan alleen aandacht voor het ‘zieke orgaan’ en bijvoorbeeld de bloed- en functiewaarden. Voor iemand met een chronische nieraandoening die chronische dialysebehandeling ondergaat, gaat het erom hoe hij zich voelt; wat hij kan doen tijdens en tussen de behandelingen en hoe hij zijn leven vorm kan geven. Dialysepatiënten ervaren dagelijks hinderlijke symptomen als pijn, jeuk en concentratieproblemen. Welk effect een dialysebehandeling op de kwaliteit van leven heeft is het best te achterhalen door het aan de patiënt zelf te vragen. Dat gebeurt nu een aantal keer per jaar per patiënt via de nieuwe PROMs.

Beter gesprek met arts
De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) heeft samen met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC en het kwaliteitsbureau Nefrovisie de PROMs voor dialysepatiënten getest in een pilotonderzoek in 16 dialysecentra. Daaruit blijkt dat zowel patiënten als behandelaars het bespreken van de uitkomsten als positief ervaren. De kwaliteit van het gesprek tussen patiënt en zorgverlener verbetert er door. ”Hier wordt duidelijk hoe het gesprek in de spreekkamer er uit kan zien op het moment dat PROMs worden teruggekoppeld. We moeten meer van dit soort voorbeelden delen”, aldus Adema.

Om een indruk te geven hoe de PROMs voor dialysepatiënten in de praktijk werken, is er een informatiefilmpje gemaakt.