computer-b8161d4e-33c3-4d46-8e5d-90da5e9ba54b.jpg
Kwaliteit 01-07-2015

Het persoonlijk gezondheidsdossier komt eraan

Patiëntenfederatie NPCF, artsenkoepel KNMG en Zorgverzekeraars Nederland hebben randvoorwaarden opgesteld waar een goed en bruikbaar persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) aan moet voldoen. Dit is een van resultaten van het project PGDkader2020 dat op 30 juni werd afgesloten met een congres dat de NPCF organiseerde.

Met behulp van een PGD kunnen mensen hun gezondheidsgegevens bijhouden, beheren en delen. Een PGD ondersteunt hen hierbij. Mensen willen graag een persoonlijk gezondheidsdossier waarin niet alleen artsen en andere zorgverleners hun informatie opnemen, maar waaraan zij zelf ook zaken kunnen toevoegen. En een levenslang dossier dat gemakkelijk overzicht biedt waardoor zij zelf hun gezondheid kunnen managen.

Vervolgstappen
Het project  PGDkader2020, onder aanvoering van de NPCF, startte halverwege 2014. Toen besloten NPCF, KNMG en ZN zich in te zetten voor hun gezamenlijke ambitie dat in 2020 iedere Nederlander die dat wil, kan beschikken over een goed PGD. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ondersteunde het project financieel. In het project zijn nationale en internationale kennis en ervaringen over PGD’s verzameld en gebundeld en is het PGD-kader gevuld met de zes randvoorwaarden waar een goed en bruikbaar PGD aan moet voldoen. Daarmee geeft het PGD-kader aan wat de vervolgstappen zijn en ook wie wanneer op welk gebied aan zet is. Uiteindelijk moet in het jaar 2020 dat dossier er zijn.

Albert Versteegde, beleidsadviseur Zorg bij ZN, onderschrijft dat er belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet. Zorgverzekeraars onderstrepen het belang van het PGD kader, dat nu door veldpartijen is opgeleverd. “We weten nu als zorgverzekeraars wat er van ons wordt verwacht. Op naar de volgende stap!” Ook minister Schippers ziet het belang in van het PGD kader. Zij sprak een videoboodschap in die op 30 juni tijdens het congres over het PGD kader werd vertoond.

Veiligheid en toegankelijkheid
Ondanks de gemaakte vorderingen zijn er nog wel beren op de weg als het gaat om veiligheid en toegankelijkheid. Sytske de Vries, beleidsadviseur Zorg bij ZN, onderstreept dat zorgverzekeraars voor hun verzekerden het belang inzien van een goed functionerend PGD dat voldoet aan het PGD-kader: “Zowel voor gezond gedrag als voor ziekte en zorg heeft het PGD een belangrijke ondersteunende functie. Randvoorwaarde is wel dat de verzekerde in een beveiligde omgeving gegevens kan ophalen en uitwisselen.” 

Terug naar overzicht nieuwsberichten