Horizontaal toezicht-16f58f4f-fa60-4985-8047-8ce9c1aaf9cb.jpg
Controle & Fraudebeheersing 19-02-2019

Martini Ziekenhuis over op Horizontaal Toezicht na intensieve samenwerking met Menzis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is met ingang van 1 januari 2019 overgegaan op Horizontaal Toezicht. Daarmee volgt het ziekenhuis de vijf koploper-ziekenhuizen op die eerder zijn overgegaan op Horizontaal Toezicht. Voorafgaand aan de overgang is een intensief samenwerkingstraject met zorgverzekeraar Menzis doorlopen. De afspraken over Horizontaal Toezicht zijn bij het Martini Ziekenhuis geïntegreerd in de met Menzis gemaakte meerjarenafspraken. Grote voordelen zijn sneller en beter inzicht in de zorgkosten voor patiënten en minder werkdruk en minder kosten voor beide organisaties.

“Het doel van Horizontaal Toezicht is dat we als ziekenhuis onze zorg op correcte wijze registreren en declareren,” vertelt Peter Littooij, lid Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. “Om dit te waarborgen zijn er in de voorbereidingsperiode diverse controles uitgevoerd en verbetermaatregelen voorgesteld. We signaleren nu bijzonderheden in de administratie in een vroeg stadium, waardoor we foutieve declaraties en herstelwerkzaamheden in een later stadium kunnen voorkomen. Doordat we hier transparant over rapporteren en continu samenwerken om te verbeteren is het onderling vertrouwen tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis de afgelopen jaren sterk gegroeid.  Er is sneller duidelijkheid over de zorgkosten en patiënten krijgen zo sneller en beter inzicht in de zorgkosten en kosten eigen risico die ze hebben gemaakt.”

Het overgangstraject naar Horizontaal Toezicht van het Martini Ziekenhuis is in 2014 met Menzis gestart. “Zowel Martini als Menzis hebben een forse inspanning geleverd om dit te bereiken,” vertelt Frank Janssen, vicevoorzitter Raad van Bestuur Menzis. “We zijn trots dat we deze mijlpaal nu hebben bereikt. Hiermee hebben we meer zekerheid gecreëerd over de juiste besteding van de zorguitgaven, zoals maatschappelijk ook van ons wordt verwacht. Daarnaast werkt het ook veel efficiënter, we verwachten dat andere zorgaanbieders dan ook snel zullen volgen.”

Administratieve lasten verminderen
Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties in processen aan de voorkant te borgen. De ziekenhuizen en zorgverzekeraars krijgen daarmee meer zekerheid over de juistheid van declaraties en kunnen administratieve lasten verminderen. Dure en onnodige herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren van de declaraties worden verminderd. Het is efficiënter en de zorgaanbieders zijn meer zelf in control, zoals ook in de ‘Visie op controles in de keten 2025’ van ZN en de zorgverzekeraars vermeld staat. Uiteindelijk kan Horizontaal Toezicht ook bijdragen aan het nog nauwkeuriger vaststellen van de zorgpremies. Er ontstaat namelijk meer transparantie en inzicht in de kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland.