MSZ arts en patient-af029d34-3b9f-4ecb-8dd8-df84ee3e74ed.jpg
Kwaliteit 09-05-2019

Verzekerden vertrouwen op zorgverzekeraars als informatiebron voor kwaliteitsinformatie over zorgverleners

Verzekerden zien zorgverzekeraars, na de huisarts, als de belangrijkste bron voor informatie over de kwaliteit van zorgverleners. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar de informatiebehoefte van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek vroeg mensen om voor verschillende zorgvragen te bedenken wie daarbij de aangewezen partij is om kwaliteitsinformatie te verstrekken. Op alle onderzochte zorgvragen (fysiotherapie, psychologische zorg, een knie operatie en kankerzorg) scoorde de zorgverzekeraar hoog. Mensen ontvangen kwaliteitsinformatie graag via hun zorgverzekeraar.

Algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is blij met de uitkomsten van het onderzoek en het vertrouwen dat Nederlanders in de zorgverzekeraars hebben. “Het is fijn om te merken dat mensen na de huisarts, de zorgverzekeraar als één van de meest aangewezen partijen zien om kwaliteitsinformatie te geven over zorgverleners. Zorgverzekeraars stellen de kwaliteit van zorg centraal bij de zorginkoop. Het Kantar onderzoek laat zien dat onze verzekerden die kwaliteit inderdaad belangrijk vinden. Bovendien zien ze in ons een betrouwbare partij om hen met kwaliteitsinformatie te helpen kiezen voor de juiste zorgverlener.”

Kwaliteitsinformatie het liefst via website zorgverzekeraar
Wat verzekerden verstaan onder kwaliteit van de zorgaanbieder is vooral afhankelijk van de soort aandoening en de zorg die ze nodig hebben. Begrip van de zorgverlener en een prettige bejegening wordt vaak als kwalitatief goede zorg gezien. De kwaliteitsinformatie kan het best gedeeld worden op de website van de zorgverzekeraar. 54% van de ondervraagden vindt dat de beste manier om geïnformeerd te worden. Mensen zien die informatie het liefst terug in een uitgebreid overzicht van kenmerken en scores per zorgaanbieder. Maar ook een helpdesk waar ze naar toe kunnen bellen en de optie om hierover te mailen of chatten scoort hoog (31%). Wel staan de meeste verzekerden pas open voor deze informatie op het moment dat ze die zorg daadwerkelijk nodig hebben.

Zorgadvies van de zorgverzekeraar
Op de websites van de verzekeraars wordt nu al kwaliteitsinformatie over zorgverleners gegeven. Vaak is deze informatie terug te vinden onder een kopje ‘zorgvinder’, ‘zorgzoeker’ of ‘zorgverlener vinden’. Zorgverzekeraars bieden daarnaast zorgadvies aan. Klanten kunnen contact opnemen als ze vragen hebben over de kwaliteit van zorgverleners of behandelingen. Maar zorgadvies is er ook voor wachtlijstbemiddeling of hulp in de keuze voor de juiste zorgverlener. Dit sluit aan bij de vraag die Nederlanders hebben voor een helpdesk voor kwaliteitsinformatie. Petra van Holst: “We doen als zorgverzekeraars al veel op dit gebied, maar daar moeten we nog meer bekendheid aan geven. We zien het als onze taak om voor onze verzekerden de beste, passende zorg te vinden. Dat gaat dus verder dan alleen het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie en het geven van zorgadvies.”

 

Terug naar overzicht nieuwsberichten