rollators oudere ouderen-5e383a33-13ca-480b-8e9c-9de31d1b0a35.jpg
Langdurige zorg 26-11-2019

Instemmingsrecht cliëntenraden op kwaliteitsplannen verpleeghuizen

Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, ZorgthuisNL, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LOC Waardevolle zorg en Verenso afgesproken. Deze organisaties vormen samen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Dit recht komt volgend jaar in de vernieuwde tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg te staan, maar zorgkantoren gaan de komende tijd in gesprek met zorgaanbieders om dit recht al voor het kwaliteitsplan 2021 in te voeren. Zorgkantoren vinden het belangrijk om de wensen en behoeften van cliënten als uitgangspunt te nemen bij de inkoop van langdurige zorg. De cliëntenraad is hierbij belangrijk om die informatie boven tafel te krijgen en om de vertaling hiervan in het kwaliteitsplan goed te keuren.

De Raad van Bestuur van een zorgaanbieder legt het kwaliteitsplan ter instemming voor aan de cliëntenraad en de OR/VAR/PAR* voordat het bij het zorgkantoor wordt ingediend. Het zorgkantoor bespreekt het kwaliteitsplan vervolgens in dialoogsessies met de zorgorganisatie en spreekt daarbij naast de bestuurder ook met de cliëntenraad en OR/VAR/PAR.

Binnen verschillende verpleeghuizen wordt al nauw samengewerkt tussen bestuur, cliëntenraad en zorgkantoor als het gaat om het vormgeven van het kwaliteitsbeleid en meer specifiek het opstellen van het kwaliteitsplan. Waardigheid en trots geeft drie voorbeelden waarbij de afstemming over kwaliteit tussen cliëntenraad, bestuur en zorgkantoor al in de praktijk gebeurt. Lees op de site van waardigheid en trots hoe Zorggroep Hof en Hiem, Welthuis en Laverhof dit doen.

Lees hier het bericht dat de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft opgesteld over instemmingsrecht van cliëntenraden op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.

 

*Ondernemingsraad/Verpleegkundige en/of Verzorgende Adviesraad/ProfessioneleAdviesraad