Rollator detail-10426072-1dc0-4247-b06c-9ec7adb44e2b.jpg
Langdurige zorg 17-12-2019

Zorgkantoren komen steeds beter tegemoet aan wensen cliënten in langdurige zorg

Zorgkantoren groeien in hun rol binnen de langdurige zorg. Ze komen steeds beter tegemoet aan de wensen van hun cliënten en nemen initiatief om te zorgen dat de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het jaarlijks samenvattend rapport over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (de organisatie die Zorgkantoren vertegenwoordigt): “We zijn blij dat zorgkantoren steeds beter aan de wensen van cliënten kunnen voldoen. Het gaat binnen de langdurige zorg vaak om maatwerk. Specifieke vragen en behoeftes van ouderen of gehandicapten vragen om specifieke oplossingen. De zorgkantoren proberen hierin voor iedereen de best passende zorg te vinden. Pas wanneer dat lukt zijn zorgkantoren tevreden over hun inspanningen.”

Ondanks deze inspanningen, komt het nog steeds voor dat mensen niet direct terecht kunnen bij de zorgaanbieder van hun voorkeur. De bemiddeling naar zorg is een interactief proces tussen zorgaanbieders, cliënten, hun naasten en het zorgkantoor, zo schrijft de NZa in haar rapport. Ook hebben we te maken met wachtlijsten in bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg. Wanneer mensen niet direct geplaatst kunnen worden op hun voorkeursplek, dan is er voor mensen op de wachtlijst wel overbruggingszorg beschikbaar als zij dat willen. Op deze manier komen mensen niet zonder zorg te zitten terwijl ze wachten op de plek van hun voorkeur.

Uitdagingen voor de toekomst
De druk op de langdurige zorg wordt groter. De wachtlijsten lopen alleen maar verder op en steeds meer mensen hebben in de toekomst langdurige zorg nodig. “We staan dan ook voor grote uitdagingen in de toekomst”, zegt ZN-directeur Zorg Wout Adema. Ook de NZa benoemt die uitdagingen in haar rapport. We worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. Dat betekent dat mensen uiteindelijk met een zwaardere zorgvraag in het verpleeghuis terecht komen. Dit is een zware opgave voor verpleeghuizen die net als andere zorgaanbieders kampen met een oplopend personeelstekort. Ook het vinden van passende zorg is hierdoor voor zorgkantoren soms een moeilijke opdracht.

Samen blijven werken
Wout Adema: “Het lijkt misschien heel vanzelfsprekend,  maar slimmer en beter samenwerken is echt de sleutel om voor iedereen passende zorg te kunnen blijven leveren. Het is mooi dat de NZa ziet dat zorgkantoren op allerlei manieren proberen de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, maar we kunnen het niet alleen.  In samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars moeten we op zoek naar vernieuwende mogelijkheden om de beste zorg te kunnen verlenen. Door anders inzetten van geld, door inzet van technologie en door de zorg over de verschillende wetten heen te kunnen leveren.” Ook de NZa schetst in haar rapport dat er soms gekeken moet worden naar andere oplossingen en vraagt daarbij om creativiteit van de zorgkantoren.