oudere ehealth laptop ouderen-229fefd2-efe8-4c3a-b622-4cbd50b04a10.jpg
Informatie & Uitvoering 08-01-2020

Juiste randvoorwaarden essentieel voor opschalen digitale innovaties en slimme zorg

De snelheid waarmee digitale innovaties en slimme zorg van de grond komen, is afhankelijk van uniforme gegevensuitwisseling en een solide, digitale zorginfrastructuur. Dat was afgelopen maanden de kern van het pleidooi van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) richting politiek, overheid en partijen in de zorg. Namens de zorgverzekeraars pleitte ZN voor meer focus en urgentie bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor digitale innovaties en slimme zorg. De zorgverzekeraars zijn voorstanders van een wet die leveranciers en zorgaanbieders verplicht om open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg te gebruiken.

Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat veilige, elektronische identificatiemiddelen zo snel mogelijk beschikbaar moeten komen. Een snelle behandeling van de Wet digitale overheid is daarbij essentieel. Net zo belangrijk is dat de overheid de juiste prikkels biedt aan zorgaanbieders om opschalen van eHealth te realiseren. Die opschaling hangt namelijk ook af van de bereidheid van zorgaanbieders om de omslag te maken van het leveren van productie naar een focus op preventie en monitoring. Zo kunnen bijvoorbeeld onnodige doktersbezoeken worden voorkomen, dat is in het belang van zowel patiënt als zorgverleners. Zorgaanbieders kunnen deze verandering sneller maken als zij de juiste prikkels hebben, bijvoorbeeld door aanpassing van de bekostiging. Denk hierbij aan populatiegebonden bekostiging en financiering op uitkomsten in plaats van de huidige bekostiging op basis van productie. Zorgverzekeraars willen ook dit jaar weer met de minister en zorgpartijen in gesprek om de focus te verleggen naar het creëren van de juiste prikkels, passende bekostiging en een andere organisatie van de zorgverlening.

Lees hier het interview met onze algemeen directeur Petra van Holst in ICT&Health over deze onderwerpen.