Menzis eHealtweek Bruins in Twente, internetformaat-a8230fd3-7e6c-4ef7-ae3e-d6c003c8b9c6.jpg
Medisch specialistische zorg 29-01-2020

Minister Bruins bezoekt Twente voor eHealth en juiste zorg op juiste plek

Tijdens de e-healthweek, die loopt tot en met 1 februari, heeft minister Bruins (VWS) een werkbezoek gebracht aan de Technologie en Zorg Academie in Enschede. De minister sprak er met ziekenhuis MST, Roessingh Research and Development en Menzis over eHealth en de juiste zorg op de juiste plek in Twente.

Bij de Technologie en Zorg Academie (TZA) opende Bruins op 27 januari een ‘Zorg van Nu’-punt voor de regio Twente. Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van VWS en bestaat uit een mobiele presentatie van zorginnovaties. VWS vindt het belangrijk om eHealth en innovaties in de zorg meer bekendheid te geven. Zorgorganisaties en gemeenten kunnen dit punt boeken, samen met een stand en truck van TZA. Daarmee ontdekken inwoners en zorgverleners welke zorginnovaties er zijn. Het draagt bij aan het doel van TZA: het begeleiden van bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

Moderne kindergeneeskunde
Kinderarts Boony Thio en Sam (een jongen met astma) presenteerden de minister hoe de afdeling Kindergeneeskunde van MST astma-aanvallen helpt voorkomen. Met zorg op afstand via een Pufferapp en meetapparatuur. Boony Thio: “Door de begeleiding op afstand hoeven we niet elke keer brandjes te blussen, maar kunnen we overgaan tot brandpreventie.” Uit de pilot blijkt dat er 85% minder ziekenhuisopnames, 81% minder spoedbezoeken en 83% minder polikliniekbezoeken nodig zijn om goede zorg te geven aan deze kinderen en hun ouders. Ook is de kwaliteit van leven voor de kinderen toegenomen. Want dankzij het programma volgen zij hun therapie trouwer, waardoor onder meer hun longfunctie verbetert.

Robothandschoen
Roessingh Research and Development (RRD) werkt aan innovaties die mensen langer gezond houden en vitaliteit verbeteren. Patiënt en onderzoeker toonden tijdens het werkbezoek van Bruins een robothandschoen. Hiermee kunnen mensen hun aangedane hand trainen en zo hun zelfstandigheid vergroten. Dit is onderwerp van een studie waaraan 7 Nederlandse revalidatiecentra deelnemen, en ruim 60 patiënten.

Innovatie en samenwerking essentieel
“Het belang van medische innovaties wordt extra onderstreept door de uitdagingen waarmee Twente kampt”, licht Marieke van der Lans van Menzis toe. “De regio kent vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking. Prognoses laten een verdere stijging zien van chronische aandoeningen. Een grotere zorgvraag dus, terwijl er minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. Intensieve samenwerking tussen zorgverleners, kennisinstellingen, ziekenhuizen, gemeenten en zorgverzekeraars is dan ook cruciaal.” Sophia de Rooij van MST vult aan: “We moeten tot een gedragen regiobeeld en -visie komen. In Twente werken we al nauw samen om de zorg voor inwoners goed te organiseren.” Op 27 januari - de eerste dag van de e-healthweek - sprak de minister ’s avonds de regiobestuurders die aan deze gezamenlijke visie werken.

Bronnen: Menzis