integraal budget, internetformaat-1313a5d2-0ae6-46c8-9e4f-d8ddf7003939.jpg
Langdurige zorg 04-02-2020

Zorgkantoren en zorgverzekeraars ondertekenen convenant experiment integraal budget

21 partijen, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en het ministerie van VWS, slaan de handen ineen om meervoudige zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten integraal te kunnen vullen. Dit gaan ze doen met één plan, één aanspreekpunt en één budget waarbij de budgethouder centraal staat. Om dit te bekrachtigen is op maandag 3 februari  in Den Haag het convenant experiment integraal budget getekend dat het mogelijk maakt te experimenteren met domein overstijgende, integrale zorg. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben dit convenant mede ondertekend en onderstrepen daarmee het grote belang van samenwerking.

Er zijn mensen en gezinnen in Nederland met een complexe zorg- of ondersteuningsvraag. Vaak hebben zij behoefte aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg, voorzieningen op het werk en medische zorg of begeleiding thuis. Deze hulp wordt lang niet altijd integraal geleverd. Dit komt vaak vanwege wet- en regelgeving. Cliënten krijgen dan te maken met een groot aantal hulpverleners en indicatiestellers en verschillende financieringsvormen. Cliënten ervaren hierdoor veel bureaucratische last en voelen zich niet optimaal geholpen.

Minder administratieve lasten en één aanspreekpunt
Alle betrokken partijen voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitvoeringspraktijk te verbeteren. Met als doel één aanspreekpunt voor de budgethouder en minder administratieve lasten. Annette Stekelenburg, ervaringsdeskundige en te gast tijdens de ondertekening van het convenant schetste hoe het ook anders kan. Haar gezin is het eerste gezin in Nederland dat een aantal jaar geleden een integraal gezinspgb kreeg. Door de integrale benadering nam de bureaucratische last af én wordt het gezin beter geholpen.

Acht gemeenten gaan experimenten met het integraal budget
De komende twee jaar gaan acht gemeenten (Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel) met een groot aantal uitvoerende partijen samen het experiment integraal budget aan. Het experiment biedt ruimte waarin zij kunnen leren en experimenteren met zowel een integraal pgb als met integrale arrangementen in natura. Waarbij de behoeften van de cliënt en het gezin centraal staan.