Rollator oudere stoker-832d46c8-a9e4-4ebb-a4d2-0d20b8208715.jpg
Langdurige zorg 11-02-2020

Zorgkantoren pleiten voor meerjarige agenda wonen en zorg voor ouderen

Zorgkantoren maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de zorg voor ouderen. Er moet daarom niet alleen een breed maatschappelijk debat komen over de ouderenzorg in de toekomst, maar zorgkantoren pleiten ook voor een meerjarige agenda voor wonen en zorg voor ouderen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgkantoren in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 12 februari een Algemeen Overleg heeft over de verpleeghuiszorg.

Een meerjarige agenda voor wonen en zorg voor ouderen moet duidelijkheid geven over de verpleeghuiszorg voor de toekomst, maar ook over de zorg voor thuiswonende ouderen. Zorgkantoren zijn voorstander van een breed maatschappelijk debat over de keuzes die horen bij de organisatie van de ouderenzorg van de toekomst, waarbij de verwachtingen en de inhoud van het collectief verzekerde pakket aan zorg en ondersteuning een belangrijk gesprekspunt is.

Debat over omschakelen van het organiseren van goede kwaliteit van zorg
In dat debat over de toekomst van de ouderenzorg moet het ook gaan over de omschakeling van het organiseren van goede kwaliteit van zorg. Zo is er is een omschakeling nodig van het traditionele denken over personeelsinzet naar het organiseren van goede verpleeghuiszorg met behulp van technische en sociale innovaties. Daarbij is het belangrijk dat zorgaanbieders de ruimte voelen om te investeren in vernieuwingen die nodig zijn. Denk aan  e-health, sociale innovatie of door het aanbod sterker in de keten te positioneren met bijvoorbeeld een verpleeghuisdagvoorziening. Ook moeten we snel starten met het gesprek over hoe we het schaarse zorgpersoneel willen inzetten. Gaan we zorgprofessionals in de toekomst bijvoorbeeld inzetten in het voorkomen van eenzaamheid en voor een zinvolle daginvulling? En accepteren we dat innovatie een deel van het persoonlijk contact overneemt?

Lees hier de brief die ZN namens de zorgkantoren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.