huisarts gesprek spreekkamer-7e916f7b-bf37-4017-91e8-efebb72bd733.jpg
Eerstelijnszorg 12-02-2020

Regionale dependance huisartsenopleiding in kop van Noord-Holland ter bestrijding van huisartsentekort

In de kop van Noord-Holland komt een regionale dependance van de huisartsenopleiding. Dit is een van de oplossingsrichtingen die Coöperatie VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) introduceren om het toenemend huisartsentekort het hoofd te bieden en te anticiperen op een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Een verkenning voor een dergelijke regionale dependance is door VU/AMC en HKN positief bevonden, mede vanwege onderzoek waaruit blijkt dat afgestudeerden zich meer en langer vestigen in de regio waar zij zijn opgeleid. Leonie Steenvoorden, directeur HKN: “Regionaal opleiden versterkt de regionale binding. We hopen dan ook dat met de komst van de opleiding in de kop van Noord-Holland, we nieuwe afgestudeerde huisartsen aan onze regio weten te binden en zij zich permanent vestigen in onze regio.”

Uitbreiding capaciteit en digitalisering
De intentie om per 1 september te starten met de dependance van de huisartsenopleiding is niet het enige wat VGZ en HKN voor ogen hebben. In samenwerking met een groot aantal regionale zorgverleners, werken VGZ en HKN verschillende oplossingsrichtingen uit. Zo heeft HKN, met ondersteuning van VGZ, in een situatie van schaarste een nieuwe huisartsenpraktijk opgericht om de continuïteit van zorg te waarborgen. Naast uitbreiding van de capaciteit, is er in het programma ook veel aandacht voor kansen op het vlak van digitalisering van huisartsenzorg, de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional (dus samenwerking met GGZ, VVT en ziekenhuizen) en het verder stimuleren van zelfmanagement. Tomas Göbbels, senior inkoper VGZ: “We geloven naast de behoefte aan meer capaciteit, dat de zorg toekomstbestendig wordt door huisartsenzorg anders te organiseren. Door gebruik te maken van nieuwe digitale middelen en zorg over de schotten heen te organiseren. Door zo divers mogelijke oplossingen te introduceren, zorgen we dat we het mét elkaar regelen en we de oplopende werkdruk bij huisartsen en praktijkhouders verminderen.” 

De zorg anders organiseren
Andere onderdelen die binnen dit programma worden uitgewerkt, richten zich onder andere op verdere taakdelegatie in de huisartsenzorg en het anders organiseren van de zorg. Denk hierbij aan het inzetten van basisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en specialisten ouderenzorg (SOG) in de huisartsenpraktijk. Een aantal experimenten lopen hiervoor momenteel al in Den Helder en Grootebroek. Daarnaast wordt er nagedacht over een alternatieve vormen van praktijkvoering in de regio ter ondersteuning van de bestaande praktijken om extra capaciteit te realiseren op plekken waar dit nodig is. 

In eerste instantie zijn de oplossingsrichtingen gericht op de kop van Noord-Holland waar de urgentie hoog is. Het is de intentie om de oplossingen ook in andere regio’s toe te passen waar een dreigend tekort aan huisartsenzorg speelt.