gehandicapt gehandicapten driewieler Wlz-233e3481-a335-4ab6-8c04-b887068ee882.jpg
Langdurige zorg 13-02-2020

Philadelphia Zorg gaat ‘regelarm’ verantwoorden aan zorgkantoren Menzis, CZ, Zilveren Kruis en NZa

Philadelphia Zorg gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg verantwoorden aan de zorgkantoren. Samen met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sloot Philadelphia hiervoor een convenant. Met deze afspraken is Philadelphia minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve lasten.

Hiermee zet de zorgorganisatie nog verdere stappen in het regelarm werken zodat de ruim zevenduizend medewerkers zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan de mensen die zij ondersteunen. De NZa maakt dit mogelijk door het experiment ‘vernieuwend verantwoorden’.

Kwaliteit van zorg
In het convenant spreken Philadelphia en de zorgkantoren af, zich te committeren aan de manier waarop de zorgorganisatie vernieuwend gaat verantwoorden. Bij de externe verantwoording draait het bij Philadelphia maar om één ding: kwaliteit. Dit betekent dat de zorgaanbieder gaat verantwoorden over de door de cliënt en direct betrokkenen in zijn of haar omgeving ervaren kwaliteit. Ook de medewerkerstevredenheid, scholing en reflectie van en door medewerkers spelen een belangrijke rol in de nieuwe manier van verantwoorden. Net als de financiële gezondheid: op die manier laat Philadelphia zien dat de continuïteit van zorg is geborgd.

Veel interesse
Er is veel interesse om deel te nemen aan het experiment vernieuwend verantwoorden van de NZa. Acht aanbieders in de langdurige zorg hebben een aanvraag ingediend. Nog eens 15 aanbieders hebben interesse getoond om mee te doen aan het experiment. De NZa zal alle aanvragen op dezelfde manier beoordelen als die van Philadelphia en de zorgkantoren van CZ, Menzis en Zilveren Kruis.