MSZ-arts-en-patient-4da0911a-2373-40e5-b517-90ef578ef476.jpg
Zorgverzekering 20-02-2020

Zorgverzekeraars: uitdagingen arbeidsmarkt vragen om versnellen van vernieuwing van zorg

Het groeiende tekort aan zorgprofessionals is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg de komende jaren. Zorg is mensenwerk en gemotiveerde zorgverleners zijn een absolute voorwaarde. De zorgverzekeraars en zorgkantoren maken zich vanwege de arbeidsmarktproblematiek grote zorgen, omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staat. Het is volgens de zorgverzekeraars en zorgkantoren daarom essentieel om de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg te versnellen. Alleen dan kunnen zij verzekeren dat mensen toegang hebben en blijven houden tot betaalbare kwaliteitszorg.

Om de versnelling te realiseren hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vijf doelen geformuleerd, waar zij met andere betrokken partijen graag aan willen werken:

  1. Verhogen van de gezonde levensverwachting van verzekerden, door de omslag te maken van ziek naar gezondheid en preventie.

  2. Beter benutten van de beschikbare talenten, via de verbetering van ‘goed werkgeverschap’ dat is verankerd in passend HR-beleid, werken aan een gezond werkklimaat (onder andere door ambitieuze doelen te stellen ten aanzien van verlaging van het ziekteverzuim), actief verminderen van de (onnodige) administratieve lasten, veel meer inzet op een leven lang leren en het op de juiste plek opleiden van de zorgprofessional van de toekomst.

  3. Een continu proces van taakherschikking en substitutie, om meer zorg met dezelfde mensen te leveren. Oók door de inzet van arbeidsbesparende technologie.

  4. Slimmer organiseren van zorg door veel steviger inzet van eHealth en digitalisering van zorgprocessen.

  5. Stoppen met ineffectieve en inefficiënte zorgvormen en alleen nog maar effectieve zorgvormen vergoeden.

Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg, reageert enthousiast op de plannen van de zorgverzekeraars en zorgkantoren: “Wij zijn zeer verheugd te zien hoe de zorgverzekeraars en zorgkantoren nu de handschoen oppakken waar het gaat om de personeelstekorten in de zorg. Hun ideeën over vernieuwing sluiten nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Werken in de Zorg. En het is goed dat de zorgverzekeraars en zorgkantoren nadrukkelijk, ook, kijken naar de rol die zij zelf kunnen vervullen. De personeelstekorten raken immers aan de zorgplicht van de zorgverzekeraars en zorgkantoren.”

Download hier het ZN-position paper Arbeidsmarkttekort noodzaakt tot versnelling van de zorgvernieuwing.