Ouderen koffiedrinken langdurige zorg-0f992da0-f809-4895-ba93-523dd0ee69ae.jpg
Langdurige zorg 20-02-2020

Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg uitgebreid

Voor het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen is voor de jaren 2019-2021 extra budget beschikbaar gesteld. Zorgaanbieders leveren informatie over de besteding van dit kwaliteitsbudget aan in het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Dit Portaal is doorontwikkeld om het aangevraagde kwaliteitsbudget te onderbouwen en de besteding van het kwaliteitsbudget te verantwoorden. Zorgaanbieders kunnen nu de realisatie 2019 en tussentijdse realisatie 2020 van het kwaliteitsbudget via het Portaal aanleveren.

Portaal vervangt Exceltool
Het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg is ontwikkeld door Vektis in opdracht van ZN en is onderdeel van de bestuurlijke afspraken tussen ActiZ en ZN. Het vervangt de Exceltool uit het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget van ZN. In 2019 hebben de zorgkantoren en aanbieders al gewerkt met het portaal voor het aanleveren van tussentijdse realisatiecijfers. In het portaal voeren zorgaanbieders periodiek gegevens in over de groei van personeel en besteding van het kwaliteitsbudget.

Uitbreiding Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg
Op basis van de eerste ervaringen is in de afgelopen maanden aan een verbetering van het portaal gewerkt. Hiermee willen we het proces voor het aanleveren van realisatiecijfers 2019 en tussentijdse realisatie 2020 beter stroomlijnen en het portaal gebruiksvriendelijker maken. In februari en maart vinden gebruikerstests plaats met een afvaardiging van zorgaanbieders en zorgkantoren in samenwerking met Vektis.

Aanpassingen in het Portaal vanaf 2 maart 2020 
De aanpassingen in het portaal worden uitgevoerd in 2 fases.
Fase 1: Vanaf 2 maart 2020 worden er 3 wijzigingen doorgevoerd in het Portaal:

1. Toevoegen basis/contactgegevens en NZa code/AGB-code

2. Toevoegen nieuwe velden:

  • totaalberekening: zorgaanbieder kan de uitkomst van de realisatie personeelskosten kwaliteitsbudget zien in het portaal
  • veld cliëntenmixcorrectie
  • veld compensatiecomponent: inzichtelijk voor begroting en realisatie 2020

3. De begrotingscijfers – die zorgaanbieders eerder hebben ingediend via het verantwoordings- en begrotingsmodel KB2020 – worden automatisch in het Portaal ingevoegd. Deze cijfers worden dus niet door de zorgaanbieder in het Portaal ingevuld. Na aanlevering door zorgkantoren bij ZN/Vektis zijn de begrotingscijfers wel zichtbaar in het Portaal.

Fase 2 : Vanaf 1 april 2020 worden er extra functionaliteiten gericht op gebruiksvriendelijkheid doorgevoerd, waaronder extra toelichting bij velden en een export in Excel en Pdf format.

Meer informatie over het Portaal
De toelichting op het Portaal, die vanaf 2 maart 2020 wordt geactualiseerd, zal op www.zn.nl en de homepage van het Portaal geplaatst worden. Wanneer u voor 2 maart inlogt op het Portaal ziet u alleen de huidige versie.