Handen Schudden_3-58bc875b-b0b5-4692-896e-9d40ba4f5c92.jpg
Geestelijke gezondheidszorg 03-03-2020

Nieuwe bekostiging forensische zorg en ggz op koers

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. De nieuwe bekostiging moet zorgen voor eenvoudige regels, duidelijke nota’s, niet meer administratie dan nodig is en beter en sneller inzicht in zorguitgaven. De 13 betrokken partijen vanuit patiënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid hebben een tussenrapportage opgesteld, die is aangeboden aan minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Blokhuis van VWS.

De komende maanden gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden. Onder meer door gezamenlijke afspraken te maken over de toepassing van het model, door na te denken over wat het model betekent voor de ICT en door met elkaar te bespreken hoe verantwoording en controle eenvoudiger gemaakt kan worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model. In mei volgt een nieuwe tussenrapportage. Samen met de analyses en de voorstellen van de NZa zal dat de basis vormen voor de definitieve besluitvorming door het kabinet.

Klik hier om onder meer de tussenrapportage te downloaden.