ziekenhuis bord afdelingen 2-5800ec8c-ca0e-4678-80a0-35b9216380b0.jpg
Kwaliteit 10-03-2020

Kennis over gepast gebruik in de zorg online beschikbaar om toepassing in de praktijk te bevorderen

De implementeerbare kennis die beschikbaar is over gepast gebruik in de zorg is vanaf nu beschikbaar via een speciale online agenda. Het is belangrijk dat deze kennis zijn weg vindt naar de dagelijkse klinische praktijk, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen. De implementatieagenda is te downloaden via www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl. Dit is een nieuwe website van het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ waar Zorgverzekeraars Nederland deel van uitmaakt, samen met vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en overheid.

Met zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het meest passend is. Er wordt veel onderzoek gedaan naar gepast gebruik van zorg. Dat is nodig omdat veel zorg nog onvoldoende is geëvalueerd en dus niet wetenschappelijk is vastgesteld wat de best passende zorg is voor de patiënt. Alle partijen in de medisch specialistische zorg zijn overtuigd van het nut en de noodzaak zorgevalutatie. Tegelijkertijd is er veel kennis over gepast gebruik die nog onvoldoende de klinische praktijk bereikt. Daarom komt Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met een implementatieagenda. Op de agenda staat kennis van gepast gebruik over ruim 100 onderwerpen van verschillende initiatieven vanuit de ZE&GG-partijen. Het in de dagelijkse praktijk toepassen van deze kennis over gepast gebruik moet ertoe leiden dat patiënten de bewezen beste zorg krijgen en dat de beschikbare mensen en middelen in de medisch specialistische zorg optimaal ingezet worden.

Implementatieagenda als basis voor het gesprek over gepast gebruik
De implementatieagenda is een handvat en startpunt om samen mee aan de slag te gaan. “Met de implementatieagenda beschikt iedereen over dezelfde informatie”, vertelt Sjoerd Repping voorzitter van ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC. “Zorgaanbieders en zorgprofessionals kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al dagelijkse praktijk is en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in afstemming met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is en hoe monitoring plaatsvindt.”  Zorgverzekeraars zijn blij met de implementatieagenda en willen zorgaanbieders graag stimuleren bij het toepassen ervan.

Uitvloeisel van hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg
Het programma ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van alle partijen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorginstituut Nederland faciliteert en monitort het programma en ZonMw is strategisch partner.