spoedeisende zorg-330f4b78-fcec-405e-a9f2-929da9c23768.jpg
Zorgverzekering 17-03-2020

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. De zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen maatregelen om hen daarbij te helpen. En willen zorgorganisaties en zorgverleners ondersteunen om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop.

In een vandaag verstuurde brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan branche- en beroepsorganisaties in de zorg geven zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aan wat zij (gaan) doen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiële onzekerheid of bureaucratie.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn actief betrokken bij overleg en afstemming in de verschillende Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ). Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten. ZN en zorgverzekeraars houden nauw contact met onder meer de Rijksoverheid, toezichthouders, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners.

Het opvangen en verzorgen van met het coronavirus besmette patiënten en andere patiënten met acute problemen, heeft momenteel vanzelfsprekend voorrang. De inzet van zorgverzekeraars en zorgkantoren is daarom als eerste gericht op de zorgverleners die deze noodzakelijke zorg verlenen. Zorgverzekeraars en zorgkantoren begrijpen tegelijkertijd dat de huidige omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders en zorgverleners raakt. In afstemming met onder meer de overheid en de banken zullen zorgverzekeraars en zorgkantoren op de kortst mogelijke termijn het initiatief nemen om, samen met betrokken branche- en beroepsorganisaties, te bespreken wat nodig is om ook op die terreinen beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te waarborgen.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren zien dat op steeds meer plaatsen ‘planbare’ ingrepen en behandelingen worden uitgesteld. Dat gaat gepaard met moeilijke keuzes die zorgverleners, gegeven de bijzondere omstandigheden, soms moeten maken. Zorgverzekeraars en zorgkantoren begrijpen dat dit voor mensen, vooral als zij al wat langer op een behandeling hebben gewacht, vervelend en belastend kan zijn. Maar gezien de bijzondere omstandigheden vertrouwen zorgverzekeraars en zorgkantoren op begrip van hun verzekerden en cliënten voor de afweging die zorgaanbieders moeten maken.