computer-3f87dd7e-aebc-4c20-9f87-585133bdaebc.jpg
Wijkverpleging 20-03-2020

Gezamenlijke afspraken over verpleegkundige indicatiestelling tijdens coronacrisis

De uitbraak en verspreiding van het coronavirus heeft ook onder verpleegkundigen grote impact. Het zorgt voor veel vragen over het stellen van (her)indicaties. Deze week heeft Zorgverzekeraars Nederland daarom constructief overleg gehad met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en Zorgthuisnl over indicatiestelling. Er zijn, in het belang van cliënten en zorgprofessionals, gezamenlijke afspraken gemaakt die door V&VN zijn vastgelegd in een vandaag gepubliceerd advies.

Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden nu aan de zorgprofessional om te beoordelen of zorg op afstand (door bijvoorbeeld beeldbellen) de voorkeur heeft boven een huisbezoek. Het blijft voor zorgprofessionals onverminderd van belang om de ‘op afstand’ gestelde indicatie te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier.

Over herindicatie wanneer de zorginzet niet gewijzigd is, stelt het advies dat de huidige indicatie met drie maanden verlengd kan worden of zoveel korter als van toepassing is. Wanneer de crisis voorbij is, vindt een huisbezoek plaats om de verlenging te toetsen en indien nodig alsnog een herindicatie in te dienen. Indien er sprake is van achteruitgang van de cliënt en/of de zorginzet gewijzigd moet worden, is het aan de zorgprofessional of het gesprek ‘achter de voordeur’ plaatsvindt of door middel van zorg op afstand.

Download hier het advies over indicatiestelling gedurende de coronacrisis

Lees hier het bericht van V&VN inclusief een reactie van de vakgroep V&VN Dementieverpleegkundigen