Meter-27c1b22b-9054-42d5-b072-7c3819d30288.jpg
Zorgverzekering 30-03-2020

Nieuw protocol voor veilig vervoer patiënten tijdens coronacrisis

Om de gezondheid en veiligheid te waarborgen van patiënten, die gebruik maken van zittend ziekenvervoer, waren volgens zorgverzekeraars extra maatregelen nodig. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is daarom in overleg gegaan met onder meer patiëntenorganisaties en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Dit resulteerde in een gezamenlijke brief, die begin vorige week door ZN is verzonden aan het ministerie van VWS. De gemeenschappelijke inspanningen hebben eind vorige week geleid tot twee nieuwe protocollen voor veilig (zorg)vervoer.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) informeerde met deze brief de Tweede Kamer over het vervoersbeleid in verband met het coronavirus. De minister stuurde de Tweede Kamer ook de twee nieuwe protocollen toe. Het eerste protocol is voor het reguliere taxi- en zorgvervoer. Het tweede protocol bevat richtlijnen voor het vervoer van personen met klachten die passen bij COVID-19, zoals verkoudheid, hoesten, niezen of koorts.

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN: “We zijn erg blij dat de overheid op basis van de signalen vanuit onder meer zorgverzekeraars, de vervoersbranche en patiëntenorganisaties snel maatregelen heeft genomen. Dit is goed nieuws voor kwetsbare mensen die ook in deze crisistijd afhankelijk zijn van vervoer.”

ZN gaat, op basis van het nieuwe protocol voor zorgvervoer, het gesprek aan met KNV over de noodzakelijke financiële ondersteuning van vervoerders door zorgverzekeraars.