spoedeisende zorg-fc10f848-a0ef-418b-bbae-22b191bb110e.jpg
Zorgverzekering 01-04-2020

Zorgverzekeraars vergoeden kosten coronabehandeling in Duitsland

Sinds kort worden sommige patiënten voor de behandeling van COVID-19 overgeplaatst naar Duitsland. Zorgverzekeraars hebben de vraag gekregen of zij de kosten vergoeden voor naar Duitsland overgeplaatste coronapatiënten. Het antwoord hierop is ‘ja’. Zorgverzekeraars vergoeden bovendien voor die patiënten ook de kosten van het vervoer naar Duitsland en weer terug.

Zorgverzekeraars onderhouden hierover contact met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het LCPS heeft als opdracht het coördineren van de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen om tot optimale uitkomsten van de patiëntenzorg te komen. Het gaat daarbij niet alleen om spreiding van COVID-19 patiënten, maar om alle patiënten die acuut of semi-acuut zorg nodig hebben.


Niederländische Krankenkassen erstatten Kosten für Corona Behandlung in Deutschland

Seit Kurzem werden einige Patienten zur Behandlung des COVID-19 nach Deutschland überwiesen. An die Krankenkassen wird jetzt immer häufiger die Frage gestellt, ob alle Kosten für die nach Deutschland verlegten Patienten mit COVID-19 erstattet werden. Die Antwort lautet ‘ ja’.

Krankenkassen erstatten ausserdem für diese Patienten auch alle Transportkosten nach Deutschland, hin und zurück.