lamp-1315735_1920-4256189a-4482-46a5-8be5-760c210cd084.jpg
Zorgverzekering 08-04-2020

VWS vraagt budgethouders om zorgverleners door te betalen

Veel budgethouders en hun zorgverleners zijn door de coronacrisis bezorgd over de continuïteit van zorg en over de financiële gevolgen. Daarom neemt het ministerie van VWS - in afstemming met de zorgverzekeraars en de NZa - een aantal tijdelijke maatregelen. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden. Als budgethouders een alternatieve zorgverlener moeten inschakelen om veilige zorg te kunnen realiseren, dan kunnen ze daarvoor tijdelijk extra budget aanvragen.

Informatie voor budgethouders
Belangrijk is wel dat budgethouders zelf bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald wordt. Zorgverzekeraars bereiden een eenvoudige manier voor om deze urendoor te geven . Budgethouders worden nog geïnformeerd over de manier waarop dat wordt geregeld. De betrokken partijen onderzoeken nog hoe dit administratief het best kan worden georganiseerd. Zodra de manier van registratie bekend is en het formulier beschikbaar is, wordt dit gecommuniceerd via de websites van Per Saldo, BKVZ, SVB en de zorgverzekeraars.

Informatie voor zorgaanbieders
VWS heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over het doorbetalen van gecontracteerde natura- en pgb-zorgaanbieders/zorgverleners binnen de Zvw, ook als zorg en ondersteuning niet of anders wordt geleverd. De zorg moet immers doorgaan. De oproep aan zorgaanbieders/zorgverleners om eerst te onderzoeken of ze de zorg op een andere wijze kunnen leveren, blijft onverminderd staan. Ook wordt van zorgaanbieders/zorgverleners gevraagd om op facturen/declaraties te specificeren welke zorg tussen 1 maart en 1 juni wel en niet geleverd is. Voor zorgaanbieders/zorgverleners op basis van de Zvw, zijn deze afspraken met ZN ‘voorliggend’. Dat betekent dat zij geen gebruik kunnen maken van andere kabinetsmaatregelen voor organisaties en zzp’ers, zoals de NOW-regeling.

Praktische uitwerking
Het ministerie van VWS en zorgverzekeraars werken samen aan de invoering. Budgethouders en zorgaanbieders worden later deze maand geïnformeerd over de praktische uitwerking.