Eerstelijn-2c0748d2-621d-44c3-b172-f6d45cf75606.jpg
Eerstelijnszorg 09-04-2020

Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis

Het organiseren van zorg in de wijk is tijdens de coronacrisis een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Er wordt daarom gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke zorg kunnen krijgen. Vorige maand maakten zorgverzekeraars daarom samen met andere partijen al afspraken over indicatiestelling. Bij zorgverzekeraars en zorgorganisaties zijn verzoeken binnengekomen om de inzet van helpenden (mbo niveau 2) tijdelijk toe te staan. Zorgverzekeraars Nederland heeft had V&VN, beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen, gevraagd een standpunt in te nemen. 

V&VN steunt de inzet van helpenden in de wijkverpleging, met name in laag-complexe situaties en het ondersteunen in de primaire levensbehoeften. Helpenden vervangen hierbij niet de verzorgenden, maar worden ingezet als aanvulling op tekorten in wijkverplegingteams. Lees hier het volledige standpunt van V&VN.

Zorgverzekeraars zijn blij met de tijdelijke maatregelen, omdat dit in deze roerige tijden verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt in hun werk en verzekerden kunnen blijven vertrouwen op veilige wijkverpleegkundige zorg.

Zorgverzekeraars ondersteunen het advies van V&VN onder de volgende voorwaarden:

 • Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders
 • De helpenden zijn bevoegd en bekwaam conform opleidingscurriculum helpende zorg en welzijn niveau 2
 • Borging van supervisie door een hbo- of masteropgeleide verpleegkundige: de supervisie moet navolgbaar en herleidbaar blijken uit het zorgdossier. Achteraf moet inzichtelijk zijn hoeveel gebruik is gemaakt van helpenden niveau 2
 • Er dient altijd een achterwacht/begeleider vanaf niveau 4 fysiek bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor de niveau 2 helpende
 • Er dient in ieder geval minimaal 1 FTE niveau 5/6 als eindverantwoordelijke in dienst te zijn bij de organisatie, enkel niveau 2 en 3 is contractueel uitgesloten
 • De zorgaanbieder dient bij de zorgverzekeraar een eenvoudige melding te maken dat zij van deze mogelijkheid gebruik wil maken
  • Bij de melding dienen de naam van de zorgaanbieder en de AGB-code te worden opgenomen, plus het akkoord dat de persoon voldoet aan de voorwaarden, met vastlegging hiervan in het dossier van de verzekerde
  • De zorgverzekeraar slaat de melding op in het dossier van zorgaanbieder, die ontvangen daarvan een bevestiging van ontvangst
  • Op de websites van zorgverzekeraars is te vinden hoe de melding gedaan kan worden, drie zorgverzekeraars (a.s.r., Eno en ONVZ) vragen niet om een melding
 • Deze maatregelen zijn geldig tot 1 juni a.s. en kunnen daarna -indien nodig- verlengd worden